آشنایی با سیاره زحل

هسته داخلی یک کره جامد است که از شعاع 1٬221 کیلومتر (759 مایل) از فلزات آهن و نیکل ساخته شده است. کیهان شناسان و زمین شناسان عقیده دارند که بیلیون ها سال پیش، سیاره زمین کره چرخشی متشکل از گازهای گرم و ذرات ریز درخشان بود. هنگامی که زهره با زمین و خورشید همسو است ، با فاصله متوسط 41 میلیون کیلومتر (25.5 میلیون مایل) با ما فاصله دارد. همین خلق و خوی انسانی که خواب مانده و انسان نتوانسته در اون روز معامله انجام دهد و این خواب ماندگی میتواند اثر محیط اطراف باشد که روی انسان تاثیر گذاشته است.

اگر حساب کنید که یک میلیون کاربر یک عمل ثابتی را همگی به طور یکسان در یک روز خاص تکرار کنند، آیا به نظر شما در بازار تغییر ایجاد نمیشود؟ سیاره زحل یک غول گاز است زیرا به طور عمده از هیدروژن و هلیوم تشکیل شده است. این یافته ها نتیجه شبیه سازی دانشمندان «موسسه تحقیقات ساوث وست» در کلورادو است و نشان داد برای مدتی طولانی سیاره هایی کوچک به طور مداوم با زمین برخورد می کردند. به گزارش مهر، تمرکز فلزات با ارزش اصلی چون طلا در هسته سیاره زمین است. قمرهای باقاعدهی باقیمانده در نزدیکی لبه بیرونی حلقه A، درون حلقه G و بین قمرهای اصلی میماس و انسلادوس قرار دارند.

در مدتی کمتر از 100 میلیون سال ، تریتون وارد محدوده روش نپتون (کوتاهترین فاصله ازیک جسم اصلی که در آنیک جسم تابع می تواند بدون آنکه توسط نیروهای جاذبه متلاشی شود ، دور بزن) خواهد شد . در واقع نکته ای که باید در باب این موضوع و این عبارت گفت ، این است که “در لحظه زندگی کن” به هیچ وجه به این معنا نیست که شما هر آنچه که داری و هر آنچه که می توانی انجام بدهی را بدون نگاه به آینده و بدون اینکه ببینی دقیقا چه هدفی داری انجام بده. آنچه که در نتیجه نقشه ها نشان داد ، سطحی متشکل از دشت های تشکیل شده توسط گدازه های باستانی بود.

هر هشت سیاره تقریباً مداری دایرهای دارند که درون یک کمربند تقریباً مسطح به نام اسلیپتیک قرار دارند. سرس یک سیارهٔ کوتوله و نخستین و بزرگترین سیارک شناختهشده در کمربند سیارکهاست. از آنجا که اختلاف اندازه سیاره و سیارک بسیار زیاد بود، و همچنین به این دلیل که نظر میرسید سیل اکتشافات جدید با اکتشاف نپتون در سال ۱۸۴۶ پایان یافتهاست، نیازی به یک تعریف رسمی احساس نمیشد. این مولکول حاوی اکسیژن میتواند به عنوان یک بلوک ساختمانی برای قندها و سایر مولکولهای زیستی عمل کند، به این معنی که میتوانیم آن را یک ترکیب پری بیوتیک در نظر بگیریم.

فراوانی دی متیل اتر در مناطق ستاره ساز، همراه با این کشف، نشان میدهد که این مولکول ممکن است در دیسکهای پیش سیارهای نیز فراوان باشد. سرد شدن مواد آلی زمین و فشار عظیمی که توسط این فرآیند تولید می شود، سبب تشکیل مواد صخره ای و کانی های زمین در کمترین زمان ممکن می گردد. مریخ ، سیاره سرخ فام منظومه شمسی ، نصف زمین قطر دارد و مساحت سطح آن برابر با مساحت خشکیهای روی زمین است.

روی هم رفته، سطح زهره صافتر از سطح زمین است و صحراهای داغ و دشتهای وسیع آتشفشانی حدود دو سوم سیاره را پوشاندهاند. همزمان که سیاره ناهید در مدار خورشیدی خود به جلو حرکت میکند و در محور خود به آرامی به عقب میچرخد، سطح بالای ابرها توسط نیرویی از بادهای طوفانی که با سرعت 360 کیلومتر (224 مایل) بر ساعت حرکت میکنند، هر چهار روز زمین را در اطراف سیاره زیپ میکند. مشتری سیارهای سریع است، بطوری که طول هر روز مشتری برابر ۱۲ ساعت زمینی و سرعت گردش آن به دور خورشید ۱۲ سال زمین است.

تمام عرض های جغرافیایی زحل دیگر، به استثنای نواحی قطبی شمال و جنوب، به عنوان سیستم II نشان داده شده اند و به مدت چرخش 10 ساعت 38 دقیقه 25 دقیقه 25.4 ثانیه (810.76 درجه در روز) اختصاص داده شده است. تصور میشود که این مولکولها قبل از اینکه ستارهها از ابرهای غباری موجود در آن تشکیل شوند، در نواحی سرد ستارهساز شکل میگیرند. تصور حضور بیگانگان در سیاره مریخ در نوع خود بسیار جذاب و جالب توجه است. مریخ نیز سیارهای درونی و سنگی و چهارمین سیاره دور از خورشید است.

اتمسفر سیارههای سنگی در طی یک فرایند انرژی زای قوی شکل گرفت. مضمون داستان هر چند طرحی از منظومههای غنایی نظامی دارد؛ اما در این داستان دو جلوه از عشق به یک نفر دیده میشود. و درست در مرکز هستیم از سال … دمای اتمسفر این سیاره 215- درجه سانتی گراد است اما این دما به شدت با حرکت به سمت مرکز افزایش یافته و در هسته به 7000 درجه سانتی گراد می رسد. او همچون قهرمانی گرفتار در دام سیاهی از آن ظلمت رهایی داده شده و به سمت نورهای دیگر قدم برداشت.

میتوان این معنا را با معنایی دیگر تکمیل کرد و آن نا«بودی» یا ذات الهی است که حتی در بالای سطح وجود یا «بود» قرار می گیرد و تنها به علت شدّت و زیادی نورش تاریک است. این کاوشگر به شناسایی تکههای یخ موجود در ماه انسلادوس کمک کرد و حامل فرودگر هویگنس بود که در جو قمر تایتان قرار گرفت و با موفقیت بر روی آن فرود آمد. از آنجا که اقیانوس انسلادوس از یخفشان برخوردار است و یخفشانها حلقه E زحل را تشکیل میدهند، بررسی حلقه E میتواند بهمعنی بررسی اقیانوس انسلادوس باشد. انسلادوس که از نظر وسعت هماندازه با ایالت آریزونا است، سفیدترین و انعکاسیترین سطح را در منظومه شمسی دارد.

ماهیت دقیق فلز گداختهای موسوم به مهل که در قرآن سه بار از آن نام بردهشده،نامعلوم است. در ادیان باستانی ایرانی، مصری، یونانی و رومی زرد و به طریق اولی طلا، فلز این رنگ، مخصوص میترا، هوروس و آپولون است. راه یابی به حقیقت در این حکایت وجهی آسمانی دارد. قهرمان در حکایت نخستین با استنکاف زن روبه رو میشود و در نهایت قهرمان به دستور او در یک بیخویشتنی از آن مکان به خارج فرستاده میشود.

دیدگاهتان را بنویسید