اصحاب کهف – ویکی شیعه

لُرستان کنونی که بخشی از سلسله جبال زاگرس (zagros) است با کوههای بلند و یخچالهایی طبیعی و درههایی مرطوب و یا پر آب و با طبیعتی سازگار، که از کهنترین زمانها و دورههایی که تا کنون شناخته شده، زیستگاهی برای انسان و جانوران و درختان و گیاهان بوده و یکی از چهار منطقه زیستی با شاخصهای فرهنگی شناخته شده در خاورمیانه است. بخشی از مناطق لُرنشین کنونی یعنی لُرستان در تصرف کاسیها و بقیه مناطق چون بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد و ممسنی جزو قلمرو عیلامیان بود سپس اقوام آریایی پارسی زبان در حدود سه هزار سال پیش (۸۰۰ ق م) به این مناطق مهاجرت کرده و به تدریج بر عیلامیان و کاسیان پیروز شدند و فرهنگ و زبان خود را جایگزین فرهنگ و زبان آنها کردند.

مناطق لُرنشین از زمانهای کهن یعنی پیش از ورود اقوام آریایی، اعراب و ترکان مسکون بوده چنانچه شواهدی از انسانهای چهل هزار سال پیش در بعضی از این مناطق چون لُرستان به دست آمده است. برخی از پژوهشگران غربی در اواخر قرن نوزدهم به جمع آوری اطلاعات انسانشناسی به ویژه انسانشناسی جسمی یعنی اندازه گیری جمجمه و دیگر مشخصات ظاهری بدنی در بین ایرانیان و دیگر اقوام پرداختند. کنستانتین امپراطور روم که به پدر کلیسا مشهور است درسال 314 میلادی آیین مسیح را جانشین میترائیسم نمود و چون می خواست حساب دو جشن مسیحیان و یهودیان را که همزمان بودند از هم جدا کند، با استفاده از ابهام در تاریخ تولد عیسی و با این بهانه که مسیحیان عیسی را مظهر نور می دانند، عملاً تولّد مهر یا میلاد ایزدمهر را به میلاد مسیح تبدیل کرده است و تاریخ تولد عیسی را روز 22 دسامبر تعیین نمود که به واسطه اختلاف درمحاسبات کبیسه گیری بعداً به 25 دسامبرتغییر یافت.

یلدا واژه ای سریانی است به معنای تولد ومیلاد ، سریانی زبان مردم سوریه وشمال عراق قبل از میلاد مسیح تاچند قرن بعدازآن یعنی تاظهور اسلام است این زبان رابطه ی نزدیک بازبان یونانی دارد . نخستین بار در تقویم درسال 354 میلادی از 25 دسامبر به عنوان روز تولد مسیح نام برده شده است . شاعران فارسی زبان از یلدا بسیار گفته اند، ازجمله سه شاعر صاحب نام متعلّق به نهصد تا هزار سال پیش به ارتباط مستقیم یلدا و حضرت مسیح اشاره کرده اند.

چهار سالی در مدرسه سپهسالار قدیم به تحصیل پرداخت، سپس دوره دانشکده معقول و منقول را در مدرسه سپهسالار جدید (مدرسه عالی شهید مطهری) و دانشسرای عالی را طی کرد تا اینکه سر از دانشکده الهیات دانشگاه تهران درآورد و در سال ۱۳۲۰ به اخذ درجه لیسانس از این دانشکده نائل آمد. پس از پیروزی مشروطهخواهان زندانی و سپس به آمل تبعید شد و چند سال بعد به تهران آمد و به تدریس پرداخت. دکتر عبدالحسین نوایی تاریخنگار ایرانی (۱۸ مرداد ۱۳۸۳ – ۱۶ مهر ۱۳۰۲) بود.وی در تهران به دنیا آمد و در زمینهٔ ادبیات و تاریخ متبحر و مسلط بود.

ذكر شده است، بلكه همة حوادث مهم مانند جنگ رستم و اسفنديار نيز در سيستان رخ مي­دهند. حال سؤال این است: چگونه کسی که ادعای نیابت خاص دارد و از ملاقاتهای امام علیه السلام مطلع است، خود، آن حضرت را ندیده است و اظهار میدارد که پدرش، سخن آن حضرت را شنیده است؟ داستان اصحاب کهف در زماني به وقوع پيوست که تنازعي شديد در امر معاد و بعثت مردگان بين موحدين و مشرکين در گرفته بود، وقوع اين قضيه و حدوث اين حادثه که از هر جهت مشابه با مردن و زنده شدن جميع خلائق است، شک و ترديدي براي منکرين باقي نمي گذارد.

بدخشان چتر سیمین زمین است.طبیعت را در انگشتر نگین است. چراغ لنینی دارد بدخشان،ره استالینی دارد بدخشان. بدخشان چتر سیمین زمین است،طبیعت را در انگشتر نگین است. این قوم در تاریخ سیاسی ایران نقش مهمی داشته و همواره چنان سدی محکم در برابر انیران و دشمنان این سرزمین ایستادگی و جانفشانی کرده است. نقش اصلی مربوط به بلاش اشکانی است که به علت مخدوش شدن نوشتهها مشخص نشده کدامین بلاش است. دراین نوشته کوشش شده است درابتدا به بررسی لغوی ومعناشناسانۀ واژۀ یلدا بپردازد،وجه تسمیه آن را بیابد علت واهمیت این جشن رادرزندگی مردمان عهد باستان ریشه یابی کند،نفوذ آیین متیرائیسم را دراروپا مشخص سازد،پیوند مهر ومیترا را با فریدون پادشاه اساطیری ایران درشاهنامه وتاریخ اسطوره ای ایران بیابد .

براین اساس ،مردمان عهد قدیم ،پیش از آیین زردشت ،خورشید را مقدس ترین موجود می دانستند ،و طبعاً این بلندتر شدن روزها مهم ترین پدیده برای آنان به شمار می رفته است . به هرصورت بلندترین شب سال مصادف است با کوتاه ترین روز سال . ولی همچون مناسبت های دیگر مانند تولد افراد ،سالگردها ،عید وچهارشنبه سوری همیشه شب قبل از آن را جشن می گیرند. بنابراین ،یلدا نامی است که مسیحیان سریانی برای تولد عیسی به کار برده اند وایرانیان آن را برای همان روز که آغاز بلند شدن روزها یا تولد خورشید بوده به کار می برند.

بالیدن و رشد فریدون با شیر گاوی « برمایه » نام ، در البرز کوه که کوهی آیینی است وخاستگاه روشنی ، درادبیات منزل و جایگاه خورشید است . در این میان میتوان از دانیلو (n. کوهنوردان اوفریس را در ارتفاع ۶۷۰۰ متری اورست پیدا کردهاند و به همین دلیل میتوان گفت که غیر از چند مورد ویژه از پرندگان، اوفریس تنها موجود زندهای است که در این ارتفاع از سطح زمین زندگی میکند.

پزشک سفارت کبرای روس در ایران نام برد که مدت پنج سال در ایران اقامت داشت و مطالعاتی در زمینهی انسانشناسی جسمی انجام داد وی مینویسد «تا آنجایی که میتوان از مشاهده تعداد کمی از لُرها قضاوت کرد مذهب و نوع خصوصیات جسمانی میرساند که لُرها در خالصترین قبایل ایرانی میباشند». اشاره به اين داستان در آثاري از تومان دي کوئنسي، شعري از گوته، داستاني از واشنگتن ايروينگ و اچ جي ولز به چشم مي خورد. به پیدا کردن لعل بدخشانهزاران از بشر، جان کرده قربان.

ز وی، خورشید نورافشان گرفتیم،ز وی، نام ستالین جان گرفتیم. بدون خورشید هیچ گونه گیاه سبز وجود نخواهد داشت ،ودرچرخه حیات برروی کره زمین بدون گیاهان سبز هیچ جانوری هم وجود نخواهدداشت ،زیرا درزنجیره نیاز موجودات به یکدیگر جانوران گوشتخوار مجبور به تغذیه از جانوران علفخوار می شدند. مبارک باد کسی که به اسم یَهُوَه میآید! حال باید پرسید میلاد چه کسی؟ مسیحیان سریانی میلاد مسیح را درزبان خود یلدا نامیدند وایرانیان که با سریانی ها همجوار ودرارتباط بودند این واژه را از آنان گرفتند وبرای نامیدن همان روزی که ا زقرن ها قبل به خاطر زایش خورشید برایشان مهم و مقدس بود وحالا مناسبت تازه ای هم پیدا کرده بود وروز تولد عیس شده بود به کار بردند واین روز را یلدا نامیدند.

دیدگاهتان را بنویسید