اقمار سیاره مشتری کدامند؟

نظریه جدید تر که اعتبار بیشتری کسب کرده حاکی است که در مراحل بعدی تشکیل سیارات،سیارک بزرگی با ضربه موربی به نپتون برخورد کرده،مقداری ماده از آن بیرون رانده شده که از آن پلوتون یا هم تریتون و هم پلوتون تشکیل شده اند. گمان بعضی از ناظران دیگر این است که مدار مایل پلوتون(17 درجه)حاکی از آن است که احتمالا این سیاره پس از تشکیل خورشید و سیارات دیگر تسخیر شده باشد. دربارۀ منشأ پلوتون و کارن گمان ناظران این است که پلوتون زمانی یک قمر نپتون بوده و وقتی این سیاره بر اثر عبور شیء از نزدیکی آن دچار آشفتگی شده پلوتون از حوزۀ تأثیر گرانش آن گریخته است.

نکات بسیاری را میتوان دربارۀ یک منظومۀ مزدوج در حال گرفت، تنها با مشاهدۀ منحنی نوری، آن دریافت. دانشمندان بر این گمانند که میانگین ضخامت پوسته مریخ در حدود 50 کیلومتر می باشد. وقتی سیاره مریخ در بهترین برج خود یعنی برج ۱۰ (کپریکورن – جدی) قرار بگیرد، بهترین حالت های خود را در شخص بروز می دهد. در تصاویر یکی از این ابزارها، دانشمندان به راحتی شفق بسیار محلی و شب هنگام را که دانشمندان برای دههها در تلاش برای مطالعه در مریخ بودند، مشاهده کردند.

میتوان وجود یک اتمسفر را با تأخیر در کم نور شدن (سراشیبی وجوه هر فرورفتگی)آشکار کرد.میتوان از ناهمواری یکی از فرورفتگیها عوامل دیگری را که بر برونداد نوری دست کم یکی از اشیا تأثیر می کند حدس زد(در این مورد پلوتون،ممکن است نواحی تاریک و روشنی داشته باشد که در جریان پیشرفت گرفت،پنهان و آشکار می شوند). چون دورۀ حرکت مداری دو شیء دقیقا شناخته شده است میتوان با تعیین زمان وقوع فرورفتگی ها در منحنی نوری اندازۀ نسبی و جدایی تک تک اشیا را (از مقایسه ی زمان بین فرورفتگی ها با گذشت زمان در فرورفتگی ها)به دست آورد.

روزی روزگاری در منظومهی شمسی ۹ سیاره وجود داشت و پلوتون کوچکترینِ آنها شناخته میشد. این جرم بسیار کمتر از جرمی است که پیش از آن تصور میشد. بر اساس تحقیقات دکتر ساگان ستاره شناس آمریکائی که معتقد است در این قمر مانند زمین ظرفیت حیاتی وجود دارد زیرا در سطح آن به اندازه کافی گرما وجود دارد و ساختمان تیتان از هیدروژن- متان، یخ و آمونیاک تشکیل شده و فرآیندهای مولد زندگی در آن قابل دوام است. کافی است عبارت مورد نظر خودتو در قسمت جستجوی سایت نت نظر جستجو کنی و مطالب وابسته را مطالعه کنی.

اما سرنوشت درست مثل آخرین مرحلهی مسابقات استعدادیابی تقدیر دیگری را رقم زد و دانشمندان پلوتون را از باشگاه سیارههای اخراج کردند، چون به اندازهی کافی کارش در «دستیابی به تسلط گرانشی» خوب نبود. محققان دانشگاه واشنگتن در بررسیهای خود متوجه شدند در صورت وجود اکسیژن در جو پروکسیما-ب، این سیاره به دلیل وجود شفقهای قطبی، از زمین با یک کمربند سبزرنگ دیده میشود. و در هماموقع بونداد کلی نورشان ثبت شده است،که یک منحنی نوری ایجاد میکند. این کمبود بخشی از انرژی اتصال هسته جدید است، و آن است که از دست دادن غیر قابل بازیابی از انرژی است که باعث می شود ذرات ذوب شده باقی می ماند با هم در یک کشور است که نیاز به این انرژی برای جدا کردن است.

ناظران اط یافت شدن یک قمر برای پلوتون خرسند بودند؛زیرا دوره و جدایی آن قمر جرم کلی سیستم رابه دست میداد.قبلا معلوم شده بود که تغییر منظمی،طی یک دوره 6.4 روز در روشنایی پلوتون صورت میگرد که ناظران آن را نشانۀ دورۀ چرخش سیاره می دانستند.امروزه شواهد دیداری در دست است که کارن در همان مدت به دور پلوتن میگردد.احتمالا اشکالی ندارد که فرض کنیم اثر کشندی بین سیاره و قمر آن،آن ها را در یک حرکت همزمان درگیر میکند.

همان طور که در ابتدای متن اشاره شد، سیاره عطارد یا تیر کمترین فاصله را با خورشید دارد. در سیزده سالی که از فرود هویگنس سپری شد، کاسینی ۱۲۷ بار از نزدیکی تایتان عبور کرد و به یاری ابزار نقشهبردار راداریاش موفق به تأیید وجود چرخههای اقلیمی، بادها، تلماسهها، و حتی امواجی به ارتفاع دو سانتیمتر بر سطح دریاچههای پهناور این قمر غولآسا شد. اورانوس ١٩ برابر دور تر از خورشيد نسبت به زمين است ميانگينش ١٨ ، ١٩ مي باشد در افلاين ( دور ترين نقطه در مدار شمسي ) حدود ٠٠٠ , ٠٠٠ , ٨٥٠ , ١ مايل از خورشيد است در پرلاين ( نزديکترين نقطه در مدار خورشيد ي ) حدود ٠٠٠ , ٠٠٠ , ٧٠٠ , ١ مايل از خورشيد است.

با مشخص شدن اینکه این زاویه بزرگتر از 90 درجه است،ما نیز متوجه یک چرخش رجعی مانند چرخش زهره و اورانوس میشویم. در عوض، آنها در یک الگوی دایرهای حول ستارهی قطبی(شمال) میچرخند. قارهها همچنان به حرکت خود ادامه داده و به این شکل کنونی که میبینیم در آمدند. اگر راه حل بسیاری از مشکلات، مثل فقدان آب و اکسیژن را پیدا کنیم، برخی از آنها قابل سکونت میشوند، اما برخی دیگر همچنان برای بشر نامناسب میمانند. سرانجام موجودات فضایی از دست یافتن به هدفشان نا امید و با اطمینان از عدم امکان فرار سعید سالن را ترک کردند ، سکوت سردی سالن را فرا گرفته بود ، این وضعیت فرصت خوبی را برای فکر کردن فراهم کرده بود ، آدمک های انسان نما همچنان مانند یک مجسمه بی اراده و بی مغز با همان وضعیت قبلی دور استوانه شیشه ای ایستاده و به سعید خیره شده بودند و کوچکترین حرکت او را حتی در حد پلک زدن تقلید می کردند .

در بین جانورانی که در سیاره می زینند دو دسته از موجودات وجود دارند، یکی موجودات مفید و دوست، یکی موجودات مضر و دشمن. آیا موجودات فضایی سعی می کنند با ما ارتباط برقرار کنند؟ پس این مطلبو مطالعه کن و نظرتو در انتها برای ما بنویس. در زیر می توانید تعدادی از کاربردهای آن ها رابا ذکر مثال ببینید. نکته ای که در مورد این سیارات قابل ذکر است این است که دما بر روی سیارات منظومه شمسی رابطه کاملا مستقیمی با فاصله آن ها از خورشید که در مرکز منظومه شمسی است دارد.

پس در پاسخ به این سوال که دمای کدام سیاره در منظومه شمسی بیشتر است، باید به این سوال پاسخ داد که کدام سیاره فاصله کمتری با خورشید دارد. این تغییرات در رنگها به نظر میرسد که باید بدنبال چرخش به دور خورشید که هر ۱۲ سال تکرار میشود، باشد. آنها مینروا ، زئوس ، اطلس و پرسفون را در نظر داشتند ، اما این ونتیا برنی فیر دختر 11 ساله بود که پلوتون را با الهام از خدای سرزمین اموات نامگذاری کرد پدربزرگ وی این پیشنهاد را به رصدخانه Lowell اعلام کردند و مورد پذیرش قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید