بهترین فیلم های 2022؛ معرفی 15 فیلم پرفروش- مجله مقداد آی تی

سرعت حرکت این ذرات در فضا، ۱٫۵ میلیون کیلومتر در ساعت است. اتمسفر زمین دارای گازها و ذرات مختلف موجود در هوا است، وقتی نور از خورشید به سمت زمین می آید و به اتمسفر زمین می رسد با برخورد کردن با این مولکول های گاز به همه جهت ها پخش می شود، اما پراکندگی رنگ های مختلف نور به دلیل طول موج های گوناگون آن ها متفاوت است، مثلا آبی چون موج کوتاه تر و سرعت بیشتر دارد از همه بیشتر پخش می شود.

اجرام نزدیک به خورشید (با نیمقطر بزرگ) بیشتر تحت تاثیر گرانش خورشید قرار میگیرند و در نتیجه، با سرعت بیشتری دور خورشید میچرخند. قدیمیترین ستارگان حاوی فلزات بودهاند؛ در حالی که، ستارگان متولدشدهٔ بعدی دارای فلزات بیشتری بودهاند. با این حال، ستارههای روشنتر و داغتر از خورشید به ندرت و بسیار کم پیدا میشوند؛ در حالی که، ستارههای کمنور با دمای پایین با عنوان کوتوله سرخ، تا ۸۵% ستارههای کهکشان را تشکیل میدهند. ناگفته پیداست که چنین پرسشهای شکاکانهای تا چه حد میتواند متأثر از نگرهی ویتگنشتاین متأخر در سراسر پژوهشهای فلسفی باشد؛ نگرهای که سعی دارد تا به ما نشان دهد چگونه برخی باورهای تهنشین شده در فلسفه قادرند فیلسوف را به زحمت بیندازند.

برخی از ترکیبات با نقطه ذوب بالا از جمله سیلیکات، آهن و نیکل که جامد هستند، تحت شرایط خاصی به ابر گازی تبدیل شدهاند. دارای نقطه ذوب تا چند درجهٔ کلوین هستند، در حالی که فشار و درجه حرارت آنها به محیطشان بستگی دارد. نيروي جاذبه دو تا از اقمار به حدي زياد است كه باعث شده حلقه هاي درونی زحل حالت یکنواخت نداشته باشد. مطالعات بعدی نشان داده اند که در نزدیکی سیاره زحل، بر روی هم چهار حلقه وجود دارد. نزدیکترین فاصلهٔ یک سیاره در یک مدار بیضیشکل به خورشید را حضیض و دورترین فاصله در این مدار را اوج مینامند.

مدار سیارات تقریباً دایره است، اما بسیاری از دنبالهدارها، سیارکها، و اجرام کمربند کویپر مدار بیضیشکل دارند. دوم، فاصله گرفتن از خورشید تا ۴۰-۱۰ واحد نجومی است که احتمالاً توسط برخوردهای کمربند کویپر ایجاد گردیدهاست. جونو مشتری را از مدار قطبی مطالعه میکند تا چگونگی تشکیل این سیاره و سایر سیارات منظومه شمسی را بفهمد. کوتوله های قهوه ای اجرام متوسطی میان سیاره ها و ستاره ها هستند که محدوده جرمی آن ها بین 13 تا 80 برابر جرم سیاره مشتری است.

کرات تا حد زیادی سپرهای منظومه شمسی محسوب میشوند و میدان مغناطیسی سیاره (برای آن دسته سیارات که دارای میدان مغناطیسی میباشند) سپری برای محافظت از سیارهٔ خود است. بزرگترین ساختار درونی کره، هلیو اسفریک است که به شکل مارپیچی است که توسط میدان مغناطیسی ایجاد شدهاست. میدان مغناطیسی زمین توسط جو زمین با دوری از بادهای خورشیدی متوقف میشود. گدازههای تاج خورشیدی و حوادث مشابه آن، ضربهای به یک میدان مغناطیسی و سطح خورشید است.

ناهید و مریخ میدان مغناطیسی ندارند و در نتیجه، بادهای خورشیدی سبب میشوند که از منظومه شمسی دور شوند. برای مثال، ناهید حدود ۰٫۳۳ واحد نجومی نسبت به تیر از خورشید دورتر است؛ در حالی که کیوان، ۴٫۳ واحد نجومی از مشتری، و نپتون ۱۰٫۵ واحد نجومی از اورانوس فاصله گرفتهاند. چرخش ناهید ۲۴۳ روز طول میکشد و غولهای گازی تنها چند ساعت. یک دورچرخش کامل زمین به گرد خورشید، یکسال طول میکشد که به آن حرکت انتقالی میگویند.

سیارات حداقل دارای دو دیسک مناطق گرد و غبار کیهانی هستند. تصور بر این بوده که زیر ابرهای آن مانند زمین تمدنی هوشمند وجود دارد.زهره با دمایی که دارد وهمه جایش چه شب وچه روز تقریبا”470 درجه است بیشتر به جهنم شبیه است تا زمین.برخلاف سیاره تیر که دیدنش بسیار مشکل است سیاره زهره را تقریبا” همه انسانها بدلیل درخشندگی خیره کننده اش حداقل یکبار دیده اند هرچند شاید آنرا نشناخته باشند.

اجرام دورتر از خورشید، تا حد زیادی از مواد با نقطه ذوب پایین تشکیل شدهاند. مشتری و کیوان عمدتاً از گاز تشکیل شدهاند، نقطه ذوب پایین و فشار بخار بالایی مانند هیدروژن مولکولی، هلیوم و نئون دارند. قمرهای زحل نیز در سیستم حلقهای این سیاره نقش دارند. وقتی وویجر ۲ وارد مغناطیس کره شد، فشار باد خورشیدی زیاد بود و مغناطیس تنها ۱۹ شعاع سیاره زحل را گسترش می داد، یا ۱.۱ میلیون کیلومتر (۷۱۲، ۰۰۰ مایل)، هرچند طی چند ساعت بزرگ شد و حدوداً در حدود سه باقی ماند. در عمل سفید کیمیاگر از جنبههای لطیفی که بالقوه در ماده موجود است استفاده می کند تا به نور عقل کل برسد» (نصر، 1386: 276-277). متناظر با سیاه و سفید در عالم معدنیات ترکیب جیوه و گوگرد است؛ «جیوه (زیبق) اغلب بر فرایند صعودی در مواد معدنی «زنده» دلالت می کند، در حالی که گوگرد بر ماده ی معدنی در مرحلة حداکثر فعلیت آن اطلاق میگردد» (لوری، 1388: 277). این عمل در واقع نسخه بدل روش کار طبیعت است که همان روش قدرت الهی و اصل واحدی است که در سراسر عالم عمل میکند.

هنگامی که همجوشی هستهای این ستاره شکل گیرد، خورشید تا حدود ۸ دقیقه در آسمان مانند همیشه میتابد چون حدود ۸ دقیقه نوری تا زمین فاصله دارد. شواهد نشان میدهد که خورشید در نیمهٔ نخست زندگی خود به سر میبرد و پس از همجوشی هستهای، زندگیاش پایان خواهد یافت. این رویداد احتمالاً با برخورد سیارات و کمربند سیارکی به وقوع پیوستهاست. عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل در دوران باستان کشف شده بودند و با اختراع تلسکوپ کمربند کویپر، اورانوس، نپتون، پلوتو و بسیاری از قمرهای موجود در سامانه به این لیست افزوده شدند.

در واقع، در چند مورد استثنا، مدار فعلی سیاره یا سیارکهای کمربند سیارکی، بزرگتر از مدار پیشین آن است. اختلاف دما در دو سوی این سیاره درمیان سیارات منظومه شمسی منحصر به فرد است . انتشار روزنامه نیز به صورت وبگاه ، خوراک وب و وبنوشت تغییر شکل دادهاست. با فراماسونری عملی، ماسونها به کاربرد درست قواعد سودمند معماری اشاره میکنند، که از آنها سازهها شکل میگیرند، مستحکم میشوند و زیبایی مییابند، و از آنها تناسب دقیق و تناظر درست در همهی بخشها شکل میگیرد. طبق قوانین کپلر، هر جسم در امتداد یک مدار بیضیشکل به دور خورشید میچرخد.

بسیاری از سیارات شامل کراتی به نام ماه هستند که به دور سیارات میچرخند. خورشید، ستاره منظومه شمسی است که عناصر اصلی دور آن میچرخند. هنوز کسی نمیداند که منشا اصلی قصه شازده کوچولو از کجا بوده است و آیا واقعا اگزوپری با این شازدهی رویاها دیدار کرده است یا نه. با توجه به فاصلهٔ زیاد برخی از اجرام آسمانی از خورشید، دو یا چند جسم با برخورد به یکدیگر از خورشید دورتر میشوند. برخی از مدلهای مکانیک – که اورریز نامیده میشوند – سراسر شهرها و مناطق را دربر گرفتهاست.

جیک علیرغم قولی که مبنی بر جمعآوری اطلاعات راجع به موجودات حاضر در پاندورا و زیستگاهشان به فرماندهاش داده بود؛ با آشنایی بیشتر با نیتیری و قبیلهاش، زیر قولش میزند و نمیگذارد انسانها به خواستهشان رسیده و سیاره پاندورا را تصاحب کنند. دانشمندان امیدوار بودند که اطلاعات زیادی از اثرات برخورد دنبالهدار و سیاره به دست بیاورد. در این مقاله 17 نفر از دانشمندان آمریکا، مکزیک و استرالیا سه بحران اساسی که اشکال مختلف حیات روی زمین با آنها رو به رو هستند را توصیف کردهاند؛ این بحرانها اختلالات آب و هوایی، کاهش تنوع گونههای زیستی و همچنین افزایش شدید جمعیت انسانها و به طبع آن استفاده بیش از حد از منابع سیاره هستند.

سیاره سرخ (مریخ) با نام پیروئیس به معنی «آتشین» شناخته میشد. اگر بخواهیم از سنگینترین ستاره شناخته شده صحبت کنیم باید به سراغ ولف رایه R136a1 برویم که در خوشه عظیم ستارهای R136 در فاصله ۱۶۵هزار کیلومتری زمین و در میان ابر ماژلانی بزرگ قرار دارد. پرومته مواد حلقهی F را وارد جاهای پایداری میکند که در آنها، بازآواییهای (رزنانسهای) گرانشی خودش کمترین تداخل را با گرانش پاندورا دارد. وانین حرکت سیارهای کپلر، مدار اجرام پیرامون خورشید را توصیف میکند.

برای تقریباً یک چهارم هر سال اورانوس خورشید مستقیماً بر روی هر قطب می تابد و نیمه دیگر را در زمستانی تاریک و ۲۱ ساله فرو می برد. اثر گلخانه ای، دمای متوسط سطح مریخ، زمین و زهره را به ترتیب 5، 35 و 500 درجه سانتی گراد (41، 95، 932درجه فرانهایت) افزایش می دهد. همجوشی هستهای زمانی شکل میگیرد که تمام هیدروژن این خورشید در واکنشهای هستهای به هلیوم تبدیل شود. دما و تراکم این ستاره برای همجوشی هستهای کافی است. ترکیب هستهی زحل مشابه زمین است، اما تراکم آن بیشتر است.

مواد یخی بیشتر ماههای سیارههای غولپیکر مانند اورانوس و نپتون (به اصطلاح “غول یخی”) و اجرام فراتر از نپتون را تشکیل میدهند. اگرچه اکتشافات فضایی به طور معمول توسط ماموریتهای فضایی کپلر و K۲ ناسا هدایت میشوند، TESS با کشف ۲۸ سیاره از ۱۸۵ سیاره، سهم فزایندهای در شناخت سیارههای کوتولههای M داشته است. این تلسکوپ فضایی جدید تیزبینتر برای کاوش و شناخت هرچه بیشتر کهکشانها و شکار نور نخستین ستارگانی که میلیونها سال پیش شکل گرفته اند، راهی فضا میشود. فعالیتهای سطح خورشید مانند شراره خورشیدی، خروج جرم از تاج خورشیدی، مزاحم خورشیدی، و ایجاد آبوهوای فضایی سبب جاذبه و طوفانهای زمین میشوند.

دیدگاهتان را بنویسید