حالا چرا این ها را گفتیم؟

در اغلب نواحی جغرافیایی قابل توجه فصلی در سرعت متوسط باد ممکن است مشاهده شود. 1978، تاکیدها در متن اصلی) به صراحت آن چه را که در این جا ادعا کرده است، رد میکند: ’هرچه هست ممکن بود نباشد. هر چند این دو مفهوم به یک معنی نیستند ؛ ولی در بعضی از موارد یکسان در نظر گرفته شده اند . در گذشته توربینهای بادی با یک سرعت دورانی ثابت ( دور روتور ) کار می کردند، اما مدلهای امروزی تقریبا سیستم یک سرعته را کنار گذاشته و به سیستم های دو سرعته یا سرعت متغیر روی آورده اند.

این پتانسیل با در نظر گرفتن محدودیت ها و عوامل تشویقی برای تعیین ظرفیت توربین های بادی قابل اجراء در یک محدوده زمانی خاص تعیین می شود . در تاریخ 12 می 2009 مرحله راهاندازی کپلر با موفقیت به پایان رسید و این تلسکوپ جستجوی رسمی خود را برای یافتن سیارههای شبهزمینی آغاز کرد. در این منطقه ماسههای نارنجیرنگ، بخش عمدهای از صحرا را تشکیل داده که شکلی عجیب را برای این صحرای بزرگ به ارمغان میآورد. باز، چون دهان نیمهبازش طرح کمرنگِ نیمهلبخندى را داشت به خود گفتم: “چیزى که تو شهریار کوچولوى خوابیده مرا به این شدت متاثر مىکند وفادارى اوست به یک گل: او تصویرِ گل سرخى است که مثل شعلهى چراغى حتا در خوابِ ناز هم که هست تو وجودش مىدرخشد…

بعنوان مثال حس گری که شدت رطوبت هوا را اندازه گیری میکند Humidity نامیده میشود. سرهت باد مهمترین عاملی است که در یک ایستگاه بادسنجی اندازه گیری میشود . خانم دکتر سولماز عادلی در آلمان و آنچه که در واقع در این گفتگوی ایستگاه فضایی اتفاق افتاد داستان زندگی یک پژوهشگر سیاره شناس است. طبق آخرین استانداردهای سازمان هواشناسی اطراف ایستگاه بادسنجی تا شعاع ۹۰- متری نباید هیچگونه موانع طبیعی یا مصنوعی قرار داشته باشد.

در اطراف خورشید 8 سیاره در گردش هستند که زمین نیز یکی از آن هاست. این سیاره در فاصلهای بیش از ۳۰ برابر فاصله خورشید تا زمین قرار دارد. در ارزیابی مربوط به پتانسیل سنجی به بررسی عواملی چون فاکتورهای اقتصادی ، آب وهوایی و نیز فاکتورهای فنی و سازمانی پرداخته می شود.استعداد جهانی برای تولید انرژی از باد ، بطوریکه که بتوان آن را بعنوان پتانسیل نهایی تعریف کرد ، در چندین مطالعه بصورت کلی بررسی شده است ، که در یک بررسی کلی ، پتانسیل تئوریک انرژی باد در جهان در حدود (هر اگا ژول معادل ژول) معادل بشکه پتانسیل قابل بهره برداری آن حدود معادل بشکه نفت خام بوده که از این مقدار تا اواسط سال ۱۳۸۲ خورشیدی (۲۰۰۳ میلادی) ۳۳۴۰۰ مگاوات معادل بشکه نفت خام در سال ، ظرفیت نصب شده می باشد و پیش بینی شده است که تا سال ۲۰۲۰ میلادی ۱۰ در صد از برق جهانی توسط انرژی باد تولید شده و تکنولوژی قوق الذکر ۷/۱ میلیون شغل ایجاد نماید.

اطلاعاتی که از بررسی بازار تکنولوژی باد در آلمان به عنوان کشوری پیشتاز در صنعت باد در جهان بدست آمده ، بیانگر روند تحولات این صنعت در سالهای اخیر می باشد و لذا توجه به این داده ها در پیش بینیهای مربوط به آینده این انرژی سودمند خواهد بود. در بازار توربینهای بادی ۵۸ مدل توربین وجود دارد که از این ۵۸ مدل فقط ۴ مدل آن بدون گیربکس هستند که روی سایز های متوسط و بزرگ آزمایش شده اند.

در این چشم انداز قطب بندی نور که عرصة سیاه و سفید و نمایانگر فاصلهای به همین اندازه متضاد میان وجود انسان – انسانی گرفتار چاه مظلم مادیات و انسان رهایی یافته و در آغوش نور آرمیده و به روشنایی رسیده – است. این سیاره دارای 32 قمر است که معروف ترین آن تیتان است. به همین سبب دامنه های خارجی این کوهها دارای آب و هوای مرطوب بوده و دامنه های داخلی آن خشک است. ایران دارای آب و هوای متنوع ومتفاوت است و با مقایسه نقاط کشور این نوع تنوع را بخوبی می توان مشاهده کرد.

نتیجه این نوع طراحی این است که سرعت چرخش سیستم دقیقاً با سرعت باد برابر بودخ ودر مناطقی که سرعت باد کم است ، چندان کار آمد نیست. این توربینها چگونه کار می کنند؟ “(به زبان صوری، (ج)&(ب)&(الف)) و گزارههای دیگر نظیر این گزارهها. سپس مولکولها شروع به بازی با نور میکنند، آن را به عقب و جلو بین خود منتقل میکنند، این فرایند «پراکندگی» نامیده میشود. مدت هاست این واقعیت ثابت شده که این دسته از اجرام فضایی مملو از آب هستند و حالا با افزوده شدن گزینه «ذخایر گرانبهایی از فلزات و سنگ های قیمتی» چندان هم جای تعجب ندارد که بسرعت شاخه جدیدی از بنگاه های اقتصادی با هدف استخراج این منابع فعالیت خود را آغاز کرده اند.

علاوه بر آن در این عنوان المانهای تیراندازی و کشتن زامبیها نیز جای داده شده است. با جو خود ، شبیه جو مشتری است و اندازه آن کمی کوچکتر از این سیاره غول پیکر است. 20. بزرگترین قمر مشتری یعنی گانیمد بزرگترین قمر سرتاسر منظومه ی شمسی هم هست به گونه ای که حتی از سیاره ی تیر (عطارد، مرکوری) هم بزرگتر است. بعضی از ستارهشناسان معتقد هستند که دلیل وجود این میدان نیرومند در سیاره مشتری وجود مقادیر زیادی از هیدروژن جامد در عمق این سیاره است. براى این که اگر کاشفى گندهگو باشد کار کتابهاى جغرافیا را به فاجعه مىکشاند.

اما مشکلی که وجود دارد بحث ناشنوا بودن پرد و برادر رابی است که مشکلات زیادی را در کارهایشان به وجود آورده است. با وجود اینکه بسیاری از کهکشانهای ناهمگون در بر گیرنده نواحی تابان گازی هستند که ستارهها در آنها ساخته میشوند، بیشتر گاز میان ستارهای کهکشانها بایستی فشرده شوند تا ستارههای تازهای بسازند. داغ ترین سیاره منظومه شمسی- واضح است سیاره زهره، علیرغم اینکه از نزدیکترین عطارد به خورشید دو برابر فاصله دارد.

صرفه جویی حاصله در درجه اول موجب حفظ فراورده های نفتی گشته که امکان صادرات ومهمتر اینکه تبدیل آن را به مشتقات بسیار زیاد پتروشیمی با ارزش افزوده بال فراهم می سازد. ارتفاع کوههای شمالی ، غربی وجنوبی به قدر ی زیاد است که از تاثیر بادهای دریای خزر ، دریای مدیترانه و خلیج فارس درنواحی داخلی ایران جلوگیری می کند. اقتصاد رو به رشد کشورهای آسیایی از جمله ایران ، باعث شده تا این کشورها بیش از پیش به تولید الکتریسیته احساس نیاز کرده و اقدام به تولید الکتریسیته از منابع غیر فسیلی کنند. افزون بر این موارد، نبود شبکه برق سراسری در بسیاری از بخشهای روستایی در کشورهای آسیایی ، مهر تاییدی بر سیستم های تولید الکتریسیته از انرژی باد زده است.

مثلاً سیستم های اولیه انرژی باد در چین باستان و خاور نزدیک زمانهای طولانی به کار گرفته می شدند. در توربینها ، چرخش پره ها انرژی جنبشی باد را به انرژی مکانیکی تبدیل می شود. ۱- پره ها: بیشتر توربین ها ۲ یا ۳ پره دارند، باد به پره ها برخورد می کند و باعث چرخش آنها می شود. این توربین شامل قطعاتی با اشکال گوناگون بوده که باد را در خود جمع کرده و باعث چرخش محور اصلی می گردد.ساخت این نوع توربین بسیار ساده است، ولی بازده پایینی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید