دانستنی های سیاره زهره (ناهید) و خصوصیات متفاوت این سیاره زیبا

خاصیت های اصلی مواد مخلوط شده یعنی رنگ و بو ومزه تغییرمی کنند ویا به مادّه ای دیگرتبدیل می شوند. برخی تصور می کنند که قدرت جاذبه و گرانش تنها در کره ی زمین وجود دارد اما اینطور نیست و برخی از سیارات دیگر منظومه شمسی گرانشی بیشتر از کره زمین دارند که در ادامه سیاره ای که بیشترین جاذبه و گرانش را دارد معرفی خواهیم کرد. مریخ دو قمر به نامهای فوبوس و دیموس دارد.

به طور کلی ستاره شناسان قمر یا ماه را به عنوان جرمی آسمانی تعریف می کنند که همیشه به دور یکی از سیارات منظومه شمسی درگردش است. اما ستاره شناسان امروز میدانند که ستارههای دنبالهدار، بیشتر از آنکه یک فرستاده آسمانی باشند، گلولههای برفی کثیف هستند! با پیشرفت دانش علمی، درک انسان از سیارات تغییر کرد و تعداد بیشتری از اجسام دوردست را شامل شد. دانشمندان برآورد می کنند که در حال حاضر، اقیانوسها یک سوم تا % ۴۰ از دی اکسید کربن ناشی از فعالیت های انسان را جذب می کنند.

این دو قمر از نامزدهای احتمالی برای کشف حیات در جایی دوردستتر از زمین هستند و دانشمندان در نظر دارند که سالهای آینده کاوشگرهایی را به مقصد این اقمار ارسال کنند. با این حال در این نقطه دما میتواند تا 50,000 درجه سانتیگراد (90,032 درجه فارنهایت) باشد که بیشتر از مواد معدنی آهن و سیلیکات (شبیه کوارتز) ساخته شده است. در پایین پوسته قسمتهای قارهای دما به حدود 1٬000 درجه سانتیگراد (1٬800 درجه فارنهایت) میرسد و در حدود 1 درجه سانتیگراد در هر کیلومتر (3 درجه فارنهایت در مایل ) در زیر پوسته افزایش مییابد.

دانشمندان عمر زمين و منظومه ي 4 ميليارد سال تخمين زده اند .. آنها بنا بر فرضيه هايي معتقدند كه اين منظومه از ابري متشكل از گازها و غبارهاي / خورشيدي را حدود 5 بين ستاره اي پديد آمده است . اگر بر روی این کره بزرگ ، آب نبود ما هم نمی توانستیم زندگی کنیم و همه ما به خوبی می دانیم که آب مایه حیات است. سیارکهای بسیار اندکی در منظومه شمسی ما وجود دارند که مانند سیاره کوتولو سرس، جاذبهای چنان قدرتمند داشته باشند که آنها را شبیه کُره کرده باشد. هابل، تلسکوپ فضایی ناسا، بخار آب را در جو K2-18b پیدا کرده ، این سیاره به گرد یک ستاره کوتوله قرمز کوچک در فاصله 110 میلیون سال نوری از زمین و در صورت فلکی لئو دیده شده.

به زبان ساده، «ژان رُنه» طی نیمقرن گذشته که از دانشجوی کارشناسی ارشد بودن تا پروفسور بازنشسته بودن را سپری کرده، هر سال ۱۰ مقاله چاپ کرده است. علاوهبر این، یک درصد جو زهره از فریک کلراید تشکیل شده است. این کاوشگر فضایی که آن را کاوشگر بینسیارهای یا سیارهپیما هم خواندهاند، نخستین فضاپیمایی است که بهسوی پلوتو پرواز کرد و به مطالعه درباره این سیاره کوتوله و پنج قمر تاکنون شناختهشده آن، به ویژه “شارون”(Charon)، پرداخت.

این سیاره از نظر ساختار مشابه زمین می باشد و دارای هسته آهنی می باشد که شعاع آن تقریبا ۳۲۰۰ کیلومتر می باشد و در بالای این هسته گوشته ای وجود دارد که از سنگ های داغ ساخته شده و به خاطر گرمای داخلی سیاره به آرامی در حال ارتعاش می باشد و سطح آن دارای پوسته نازکی از سنگ می باشد. میزان قدرت جاذبه یک جرم آسمانی هم با اندازه آن جرم آسمانی، رابطهای مستقیم دارد. جاذبه بسیار قدرتمند سیاره مشتری، اجرام آسمانیای که بی هدف در فضا سرگردان بودند را به سمت خودش کشاند و این اجرام آسمانی با برخورد به یکدیگر، تبدیل به اجرامی بزرگتر و درنهایت، سیارک شدند.

اما نزدیکتر به قطبها، بادها به سمت جلو حرکت میکنند و با چرخش اورانوس جریان مییابند. درباره این اجرام فرانپتونی، تئوریها و نظریات فراوانی وجود دارد؛ از جمله این ایده که میتواند بزرگتر و نزدیکتر از آن چیزی باشد که در ابتدا تصور میشد و یا اینکه میتواند یک سیاهچاله مینیاتوری باشد. در سال 1391 ما شاهد گذر سیاره ناهید از مقابل خورشید در تاریخ 17 خرداد ماه بودیم .به مناسبت این پدیده نادر، مجموعه فعالیت­ هایی تنظیم شد تا در قالب آن پدیده گذر زهره در چند نقطه از کشور از جمله رصدخانه سازمان فضایی ایران رصد و ثبت شود.

عمر سیارکها تقریبا با عمر منظومه شمسی ما (4.6میلیارد سال) برابر است. در توضیح ستارههای دنبالهدار، با نحوه شکلگیری سیارکها کمی بیشتر آشنا خواهید شد! سیارکها در واقع بقایای بجا مانده از شکلگیری منظومه شمسی ما هستند! گرانش سیاره ما مساوی ۹٫۸۰۷ متر هر ثانیه مربع است. در سال ۱۶۱۰ میلادی گالیله متوجه این حالت ها و چرخه سیاره ناهید شد. در سال 1828 فردی به نام لاردرللو در کشور ایتالیا برای تهیه اسید بوریک از حرارت آب های گرم به جای سوزاندن هیزم استفاده کرد.

برخی فرهنگهای دیگر معتقد بودند که ستاره دنبالهدار، فرستادهای از جانب خدایان است! هزاران سال است که در فرهنگهای گوناگون، مشاهده ستاره های دنباله دار معانی خاصی داشته است. مدّت گردش انتقالی آن 013/ 84 سال زمينی به طول می انجامد و مدّت گردش وضعی اش 24/17 ساعت می باشد. مشتری – اقمار مهم مشتری عبارتاند از: گانیمید- اروپا-یو- کالیستو- و نزدیکترین قمر به سطح آن آمالته آ است. در سطح هر دو قمر گودالهاي برخوردی شهابسنگی به وفور يافت می شود و گمان می رود اين دو قمر سيارک های سرگردانی بودند که در گذشته های دور به دام جاذبه مريخ افتاده اند.

منظومه شمسی متشکل از ۸ سیاره به نام های عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس و نپتون است و در بین آنها بیشترین جاذبه را مشتری دارد. یک تئوری دیگر هم در رابطه با کمربند سیارکی وجود دارد و آن هم این است که در گذشته، در فاصله بین مریخ و مشتری، یک سیاره دیگر هم وجود داشته اما بخاطر جاذبه عظیم مشتری، آن سیاره نابود شده و به میلیونها سیارک کوچک تبدیل شده است! مطالعات بعدی نشان دادهاند که در اطراف زحل ، بر روی هم چهار حلقه وجود دارد. در برخی تمدنهای باستانی، باور بر این بود که مشاهده ستاره دنبالهدار، به معنای مرگ قریب الوقوع یک شاهزاده است!

این بدان معنی است که اگر چیزی در بالا باشد و سپس بیافتد، با سرعت ۹٫۸ متر در ثانیه به سطح زمین می افتد. سپس زمین سرد شد و با پوسته سنگ سخت پوشیده شد. در مطالعه ای دیگر، ضرایب انتشار آلاینده های ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون (PM2.5)و PM10حاصل از برداشت بادام در ایالت کالیفرنیا، با دو مدل ISCST3 و AERMOD تعیین و با مقادیر پایش شده مقایسه شد(9). زهره توسط لایه ای مات از ابرهای بسیار بازتابنده اسید سولفوریک پوشانده شده است، جلوگیری از دیده شدن سطح آن از فضا در نور مرئی . اما به صورت کلی بحث حیات بسیار پیچیده است و سوالی است که تمام بشریت درگیر آن است.

چرخش بسیار سریع مشتری در اثر پخی زیاد آن نتیجه میشود. بزرگی بهرام نزدیک به یک دوم زمین است و قطر آن ۶۷۹۰ کیلومتر میباشد (بسنجید با قطر زمین: ۱۲۷۵۶ کیلومتر). عمق دره ها در برخی نقاط به ۸ تا ۱۰ کیلومتر می رسد.کانال های بزرگی در انتهای شرقی دره ها به چشم می خورند و همچنین در برخی نقاط، دره ها لایه های رسوبی دارند. از این رو می توانیم بگوییم که هم نشینی ادبیات دو کشور و یا چند فرهنگ در کنار یکدیگر و مقایسه ی آن به صورت های گوناگون را ادبیات تطبیقی می گوییم ، اما سوال این جاست که این هم نشینی ادبیات میان دو کشور و یا فرهنگ را چه چیزی تعیین می کنید و چه چیز باعث می شود که ما ادبیات را یک مفهوم واحد بدانیم و آن را از همه ی کشورها ، مرزها و فرهنگ ها جدا کنیم و یک مفهوم یکپارچه را به ادبیات اطلاق کنیم؟

پرسش : مخلوط ها درزندگی ما چه استفاده وکاربُردهایی دارند؟ درتغذیه و بهداشت وسلامت ما نقش دارند. هم وجود دارند که مربوط به چهارم ابتدایی نیستند. درواقع نام ستاره دنبالهدار هم نامی است که به اشتباه روی این اجرام آسمانی گذاشته شده چرا که واضح است آنها ستاره نیستند. درواقع چیزی که باعث کُرَوی شدن یک جرم آسمانی میشود، جاذبه قوی آن است. مثلا اگر در آن لحظه همه در بازار تصمیم بگیرند که روی فروش باشند، این تصمیم قطعا باعث ریزش بازار میشود. به عبارت دیگر دمای این سیاره خارج از منظومه شمسی احتمالاً مشابه دمای کره خاکی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید