روزی روزگاری: پاندورا، جنون گنج و وفور گلوله

کار جستجو حتی سالها پس از مرگ لاول در 1916 نیز ادامه یافت. پس از کشف پلوتون تامباو جستجویش را ادامه داد. آرام سرش را تکان داد بى این که چشم از هواپیما بردارد. نمیتواند صحبت کند. از نظر ذهنی بسیار عقبمانده است. تازه به نظر میرسد این نپتون است که مدار پلوتون را بسیار آشفته کرده است، پلوتون هرگز نمیتواند تأثیر چشمگیری بر نپتون بگذارد. صبح یکی از روزهای اواخر زمستان 1930 پدر ونتیا در صفحهی 14 روزنامهی Times خبر کشف سیارهی تازه را خواند و برای دخترش تعریف کرد که هنوز نامی برای این سیاره انتخاب نشده است.

NFT ضمانتی یا Collateral NFT، نوعی استاندارد جدید برای استیکینگ کولترال (تضمینی) است که به بازیکنان اجازه میدهد با استفاده از داراییهای درون بازی به عنوان ضمانت (Collateral) پول قرض بگیرند. ایسنا: امکان سفر به چشماندازهای تحسینبرانگیز مریخ با استفاده از مجموعه تصاویری که سطح سیاره قرمز را با جزئیات دقیق نمایش داده، در کتاب جدید یک نویسنده فرانسوی ارائه شده است. با این همه پلوتون بیش از هفتاد سال بدون مشکل بزرگی یک سیاره بود.

پایونیر 10 و 11 و ویجرهای 1 و 2 که به ملاقات اورانوس و نپتون رفتند مشکل مدار آنها را برای همیشه حل کردند. با جایگذاری اعداد جدید مشکل نامنظمیهای مدار هر دو سیاره برای همیشه حل شد. آندو به درستی محل سیارهی جدید را تخمین زدند و گاله فقط آن را دید. ویلیام پیکرینگ و پرسیوال لاول چندین محل را در آسمان تخمین زدند که اگر سیارهی X در آن محلها بود میتوانست چنین نامنظمیهایی در مدار نپتون پدید آورد.

اما به نظر میرسید مدار نپتون هم نامنظمیهایی دارد. اخترشناسان که مزهی کشف نپتون را چشیده بودند باز هم گمان بردند که سیارهای آنسوی نپتون همهی این نامنظمیها را پدید آورده است. اگر بتوانیم همهی سیارهها را روی یک میز مرتب بچینیم، پلوتون انگار به فنری وصل شده است که باعث میشود بالاتر یا پایینتر از سطح میز جا بگیرد. پلوتون به قدری نام موفقی بود که همان سال شخصیت پلوتو (سگ معروف والت دیزنیاز روی سیاره جدید نامگذاری شد. سیاره زحل که به ارباب حلقه های منظومه شمسی معروف است تاکنون که توسط دانشمندان مورد بررسی قرار گرفته مشخص شده که این سیاره 20 قمر دارد که قمر ميماس در فاصله 188 هزار کیلومتر از این سیاره نزدیکترین قمر آن محسوب می شود و دورترین قمر زحل فوب نام دارد که در فاصله ای بیش از 16 میلیون کیلومتری از این سیاره قرار گرفته است.

سیاره سوم در سامانه خورشیدی ما کره زمین سیاره محل سکونت ما است که در اطراف آن تنها یک قمر در مداری بیضوی شکل در حال چرخش است که گاهی در دورترین فاصله از زمین حدود 400 هزار كيلومتری و گاهی در نزدیکترین نقطه در فاصله 360 هزار کیلوکتری از زمین قرار می گیرد. در نتیجه طوفان شدید و شدیدتر می شود.در مقیاسهای شدیدتر، طوفان خاک می تواند منطقه ای بیش از ۳۲۰ کیلومتر و یا حتی تا چندین هزار کیلومتر را در بر گیرد. پس هیچ سیارهای X ای وجود ندارد.

سیاره اورانوس هفتمین سیاره سامانه خورشیدی دارای پنج قمر با نام های ميراندا، آريل، اومبريل، تيتانيا و ابرون است که تمامی آنها در مداری موازی با صفحه استوایی سیاره در حال چرخش هستند و زاویه ای قایم بر مدار سیاره اورانوس را ایجاد می کنند و اندازه قمر های آن تقریبا از 240 کیلومتر تا هزار کیلومتر است و نزدیکترین قمر این سیاره در 120 هزار کیلومتری و دورترین آنها در 580 هزار کیلومتری از سیاره اورانوس جای گرفته است. زاویه محور گردش اورانوس در حرکت وضعی بیش از زمین حدود ۹۸ درجه می باشد.

به دمای -224 درجه سانتیگراد می رسد. قمر ديموس از مرکز سیاره مریخ 250 هزار كيلومتر فاصله دارد و نیازمند 24 ساعت و 37 دقیقه زمان برای یک دور چرخش کامل به دور سیاره سرخ است. پلوتون وقتی به نزدیکترین فاصله اش از خورشید میرسد از سیارهی نپتون هم به خورشید نزدیکتر میشود. وقتی یوهان گاله نپتون را در 1846 دید مکانیک نیوتونی حاکم مطلق جهان بود. وقتی فضاپیماها از کنار سیارهها میگذشتند مقداری شتاب میگرفتند. مدار پلوتون بیشتر شبیه مدار دنبالهدارهاست تا سیارهها. طبق الگوریتمهای بازی، تمام تریلیومهای ساخته شده ابتدا به سیارهها و سپس به بازیکنان عرضه میشود.

این شتاب مستقیما به جرم سیاره مربوط میشود. با اندازهگیری این شتاب دانشمندان دریافتند که جرم اورانوس و نپتون را 1 درصد کمتر از جرم واقعی آنها محاسبه کرده بودند. اما خبری از سیارهی دیگری نشد. در اطراف سیاره گازی زحل چهار حلقه جامد که با حروف A ،B ،C و Dمشخص شده اند وجود دارد که نور و روشنایی هرکدام از آنها با دیگری متفاوت است و حلقه میانی یا حلقه B نسبت به سه حلقه دیگر بسیار پر نورتر است. ستاره شناسان و منجمان این حلقه ها را جز قمرهای سیاره زحل محسوب می کنند زیرا آنها نیز همانند قمرهای سایر سیارات منظومه در مدار مشخصی به دور سیاره خود در حال چرخش هستند.

همراه با سایر قارهها و سنگهای رسوبی ، عموماً شیب زیرزمینی پایه را تشکیل میدهند. به دلیل فعالیت آتشفشانی، بخش زیادی از جو آیو را سولفور دیاکسید تشکیل میدهد. به گزارش تابناک به نقل از یورونیوز، یک گروه بینالمللی از ستارهشناسان روز دوشنبه اعلام کردند که یک نشانه شیمیایی(ماده فسفین) در جو سیاره زهره یافتهاند که میتواند با وجود حیات در این سیاره مرتبط باشد. ستارهشناسان با تلسکوپهای مستقر در زمین و ماهوارههائی که در مدار زمین میگردند به مطالعه مشتری میپردازند. به پیشنهاد وی برای رصد گذر زهره در سال 1253 خورشیدی برابر با 1874 میلادی، دو گروه از منجمان آلمانی با تلسکوپهای خود به ایران آمدند تا این پدیده را رصد کنند.

عنوانی که به نظر میرسد دیگر هرگز از دست ندهد. در برخورد با مسایل و مشکلات زندگی هرگز نهراسیده و جنبههای تلخ زندگی را برای خود عمده و بزرگ نمیکند. زمان مورد نیاز برای یک دور کامل چرخیدن به دور سیاره زحل از 23 ساعت براي ميماس تا 550 روز براي فوب طول می کشد و تمامی سیارت به جز فوت در جهت چرخش عقربه های ساعت به دور زحل در حال چرخش هستند.

را از سایت هاب گرام دریافت کنید. این موضوع را می توان در داستانهای مختلف که ساخته تخیل و ذهن بشر نخستین بوده ، به خوبی دریافت. سطح ناهید با یک توپ چرب بیلیخ حمرا بسته شده است ، یا در پشت رادار می توانید گزارش را دریافت کنید. او طرحهایی را که از پشت چشمی این تلسکوپ از مشتری و زحل کشیده بود برای رصدخانهی لاول فرستاد. از همان ابتدا بعد از اینکه معلوم شد قرص پلوتون از پشت چشمی دیده نمیشود همه میدانستند که پلوتون کوچکتر و کمجرمتر از آن است که چنین تغییراتی بر مدار نپتون وارد کند.

دیدگاهتان را بنویسید