سهند در سال پوشیده از برف است

یادآور می شود، پیکر بی جان کهنورد کلهر یکی از دو کوهنورد گمشده در حادثه علم کوه، هفتههای گذشته انتقال و تحویل خانواده شده بود و پیکر مرحوم شاه حسینی دومین کوهنورد این حادثه نیز امروز به تهران منقل شد. حکومت 20 ساله شاه شجاع زیاد دوام نیاورد و وقتی شیرپنجاب جایش را گرفت، کوه نور به هندوستان فرستاده شد و به دست کمپانی هند شرقی انگلستان افتاد. دوم اینکه تمام آنچه در موردش هوچی گری میشود، دامنۀ شرقی کوه آغری داغ موسوم به آرارات کوچک است. قرارگیری مقبره شهدای گمنام در صفه نیز بر اهمیت آن افزوده و بسیاری را به سوی خود کشانده است.

حدود 01/0 خاک آن را جنگلها پوشانده است. اگر باور نداری سه روپرداشت ” کاپی” آن در نزدی استاد پرتونادری که برای تقریظ فرستاده بودم، برای آرش راهوش بهخاطر ویراستاری و در نزدی جناب سید عمری باهری باید هنوز موجود باشد که کوچکترین تغییری در آن زمان که آغاز سال بود و حالا در زمستان که چاپ شده نیامده است. چگونگی انکشاف آن به گروههای یک، دو و سه تقسیم گردیده بودند.

که با لهجههای مختلف و زبانی که برای طرف دیگر قابل فهم نیستند صحبت میکنند، بزرگترین گروههای قومی، پشتون، تاجیک، ازبک و هزاره میباشند. این آمار یکی از موارد بحث بین گروههای شیعه با دولت موقت مجاهدین (تشکیل شده در سال 1368هـ ش) در پشاور و دولت آقای ربانی در سالهای (74-1371) در کابل بود و نشریات و مطبوعات گروههای سیاسی آن زمان در این مورد بحثهای فراوان داشت که علاقمندان را به آنها ارجاع میدهیم. قندهاری، زمینداور، فراه، جوین، سبزوار، اوبه و بعضی از جاهای دیگر به این لهجه مکالمه مینمایند؛ زبان دری: این زبان از جمله قدیمیترین زبانهای کشور بوده، عده زیادی نفوس افغانستان با لهجه های مختلف این زبان آشنای داشته و به فصاحت و بلاغت سخن میرانند.

ارموری 10- تاجیک 21- بلوچ 30- جلالی 40- تاتار 50- کوتانا 51- هندو زبان بسان تنوع قومی، تنوع زبانی نیز به صورت وفور در افغانستان وجود دارد به گونهای که «جورج مورکنستر» زبانشناس معروف نروژی میگوید: «امپراطوری قدیم افغانستان را میتوان گنجینهای از شعبههای مختلف زبانهای آسیا و اروپا شمرد.» زبانهای فراوان ملی و محلی با لهجههای فراوانتر در میان اقوام و تیرههای مختلف این کشور وجود دارد . البته این بحث در سطح کلان تودهای در رابطه با کلیت روستایی اقوام و قبایل بیشتر مطرح است، ورنه حساب جمعی تحصیل کرده، روشنفکر، سیاستمدار مالاندیش و بزرگ بین از این قاعده جدا است.

بیشتر ساکنان ولسوالی دره از هزارههای سنی هستند و هزارههای شیعه و تاجیکها در اقلیت هستند. در هرات و نواحی غربی افغانستان، ولی رسوم نوروزی به ایران و به ویژه خراسان شباهت بیشتری به هم میرساند. جاده ارتباطی بستک به بندرلنگه از وسط گنبد نمکی عبور میکند و آن را به دو بخش غربی و شرقی تقسیم میکند. در نواحی دیگر جنوب نیز، با وجود حرّه قبا که اشاره به همان مناطق سنگلاخی است، تنها راههای سختی برای عبور و مرور انفرادی مسافران مکه ـ و نه سپاه و لشکر ـ بوده است.

از چهرههای شاخص این تیم میتوان به نامهای چون منیرالحق ندیم، مصطفی رضایی، و حکمتالله مرادی اشاره کرد. او و علیرضا ریاضیات صبح زود از خانه بیرون رفته و در منطقه تاریخی و توریستی کوه صفه اصفهان آنقدر تمرین می کردند که بیهوش می شدند، اما حالا بازیکنان با چند بازی خوب خیلی راحت به تیم ملی می رسند. در این هنگام بود که گروهی از سپاه شرک، کوه را دور زدند و از پشت به سپاه مسلمانان حمله کردند، و به این ترتیب پیروزی اولیه سپاه اسلام به شکست تبدیل Ø´د. ویژگیهای خاص خود را دارد و چون برخی از این ویژگیها در ورطههای سیاسی ـ اجتماعی دارای اهمیت خاصی است، در این جا ناگزیریم که اجمالاً آنها را مورد اشاره قرار دهیم که از آن جمله است: تعداد جمعیت، ترکیب قومی، دین، زبان، فرهنگ و رسوم قومی و خصوصیات تاریخی ـ روانی تباری.

گروه استانها- نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس با اشاره به ضرورت تسریع در عملیات اجرایی فاز دوم بیمارستان رازی کوهدشت گفت: این بیمارستان از ۱۶۰ به ۲۵۰ تختخوابی ارتقا یافت. داستانِ این فیلم به امپراتوریای میپردازد که پادشاه جوان و غیرقابلپیشبینی و دردسرسازی، رهبریاش را برعهده دارد، اما فرماندهی نظامی سرزمین در زمانیکه بهدلیل جراحت، خانهنشین شده، سلاحِ مخفی مناسبی برای نجات کشور بدون اطلاعِ پادشاه دارد: یک سایه؛ یک بدل درست شبیه خودش که میتواند از او برای فریب دادنِ دشمنان و خودِ پادشاه استفاده کند.

میهنپرستی، درک و ترجیح منافع ملی و در نهایت شعور جمعی ملی ـ کشوری، در میان مردم عامه این کشور وجود ندارد؛ بلکه هویتهای پراکنده و غلیظ قومی جانشین مقولههای یاد شده در این سرزمین است، (مقوله که همواره میتواند هم دستآویز خوب سیاسی باشد و هم مایه شورشها و غائلهها) و لذا برخی از آنها این کشور را «موزه اقوام» خواندهاند. تجاوزگر، اغلب باز هم هویت قومی بر هویت و منافع ملی و حس میهن دوستی چیره شده است. زیرا هنوز هم در این کشور متاسفانه هویتهای قومی بر هویت ملی غلبه دارد.

پیشبینی میکند که تجاوز شوروی به افغانستان سبب وحدت ملی، تضعیف هویت قومی و در نهایت تشکیل ملت واحد با حس میهنپرستی خواهد شد. «قلب سرزمین امپراطوری درانی به تدریج استحکام پذیرفت و به صورت کشوری درآمد و صورت تجدد و تشکیل یک ملت را به خود گرفت این اقدام تشکیل دهنده و تجدد طلبی به کوشش و فعالیت امیر عبدالرحمن که بزرگترین فرمانروای افغانستان جدید است انجام گرفت. در نتیجه این مردم تاب تحت کنترل گرفتن را ندارند. کیخسرو در شاهنامه و کیاخسار در روایت هرودوت).

د به وجود نوعی تقابل میان جامعه و دولت و یا شهر و روستا در این کشور است. با وجود این موفقیتهای حس میهنپرستی یا ملیت در دل اتباع او بوجود نیامد. پدر وی شیعهٔ اثنیعشری بود و خود او برادر او نیز نخست دارای این مذهب بودند و بعد به فرقهٔ زیدیهٔ پیوستند. او بسیار مورد علاقه و احترام دولت وقت بود و برخی میگویند بهمین سبب فرقه کرامیه به خاطر حسادت به موقعیتش او را مسموم نمودند. اما در عین حال جلگهها و درههای فراوان دارای خاک و آب و هوای مساعد، نزی در آن نهفته است که برای کشاورزی و دامداری بسیار مناسب میباشند.

از نظر او، شهریان تحصیل کرده، تاجر پیشه، کارمند دولت هستند با روستاییان که در محدوده روستاهای خویش از طریق دامداری و کشاورزی روزگار میگذرانند و به سیاست هیچ علاقهای نداشته تغییر حکومت را پادشاه گردشی مینامند، در تقابل قرار دارند. اگر قصد سفر به این شهر را دارید، می توانید در هر جای دنیا که باشید به راحتی از طریق سایت مستر بلیط اقدام به خرید بلیط مورد نظر خود کنید. یک چهره نزدیک به احمد مسعود گفت: هنوز درگیریها در پنجشیر ادامه دارد و درههای این ولایت در تصرف نیروهای محلی هستند و شایعه خروج مسعود از افغانستان صحت ندارد.

وی ادامه داد: مواردی وجود دارد که برای رسیدن به قله، راههای کوتاه را انتخاب میکنند، این در حالی است که مسیرهای استاندارد برای پیادهروی و کوهنوردی، مناسبسازی و علامتگذاری شدهاند. پرجمعیتترین شهرها 1ـ کابل 345/36% نفر؛ 2ـ قندهار 191345 نفر؛ 3ـ هرات 150497 نفر؛ 4ـ مزار شریف 110367 نفر؛ 5ـ جلال آباد 57824 نفر؛ 6ـ کندوز 57112 نفر؛ 7ـ بغلان 41240 نفر؛ ولی بسیاری از این قضاوتها و ارقام نه درست و دقیقاند و نه به این سادگی، و لذا ناگزیریم به شرح و تفصیل بیشتر.

دیدگاهتان را بنویسید