سیاره زمین – هر آنچه باید بدانید – فرادرس – مجله

اگر بر روی این سیاره زندگی کنید روزها مجبورید خورشیدی قرمز رنگ را تحمل کنید. این پدیده هر 248 سال زمینی یکبار روی می دهد. اگر فشار بر لایه های رسوبی به گونه ای باشد که پوسته را دچار شکستگی کند، گسل به وجود می آید. ولی وقتی تلاش میکنیم تا این چیز را بیابیم، به دردسر میافتیم. در حالی که ممکن است برخی از ستارهها بسیار روشنتر و بزرگتر از خورشید باشند، اما چون این ستارهها نسبت سیارات منظومه شمسی بسیار دورتر از زمین هستند، لذا این سیارات به طور معمول روشنتر بنظر میرسند.

پاداشها: بازیکنانی که فعالیت بیشتری در بازی دارند ممکن است توکن TLM را به عنوان پاداش دریافت کنند و از آن بازی توسعه اکوسیستم بازی استفاده کنند. بررسیها نشان میدهد انرژی که بخش روز این سیاره دریافت میکند بهخوبی به سمت دیگر منتقل میشود. از آن جا که این سیاره به نسبت در فاصله کمی از ستارهاش قرار دارد، اشعه ماورای بنفش زیادی هم دریافت میکند. تحقیقات جدید دانشمندان نشان میدهد فلزات گرانبهایی نظیر طلا، منشأ فرازمینی دارند و در نتیجه برخوردهای شهاب سنگی با زمین در این سیاره پراکنده شدهاند. هموارترین و پست ترین نقاط مریخ در نواحی شمالی قرار دارند.

در ۱۹۹۵، اخترشناسان امریکایی تشخیص دادند که ذرّات حلقه متشکّل از هیدروکربن های بلند زنجیرهاند. گالیله برای اولین بار توانست نمایی محو از حلقههای زحل را رصد کند. ولی تا فعلاً این اولین موردی است که تمام شرایط خوب و لازم برای حیات بیگانه را یک جا دارد. 3-وجودآب مایع: ه گفته پژوهشگران این آب احتمالا در لایه های نزدیک به سطح سیاره مذکور وجود دارد و ظاهرا بسیار هم شور است و می تواند برای گونه خاصی از میگوها به نام میمون دریایی مناسب باشد. اما واقعیت این است که ما برای فهم راحتر این عمل را انجام میدهیم.

در اطراف این لکه ابرهای سفیدی وجود دارد. اگر قرار باشد حیاتی در این سیاره وجود داشته باشد، بهاحتمال زیاد حیاتی کاملاً متفاوت خواهد بود. اگرچه این فرضهای جالب توجه برای منشأ آب کره زمین بود، ولی این دانشمندان هنوز به قطعیت نمیتوانستند ثابت کنند که آب زمین از سیاره وستا آمده، اما همچنان تأکید میکردند که یک جرم کیهانی مشابه وستا به لحاظ قدمت و ترکیب ممکن است موجب این رویداد شده باشد.

ولی سیاره K2-18 b امید به کشف دستهای جدید از سیارات با شرایط مناسب برای شکل گیری حیات بیگانه را زنده کرده است. ستاره شناسان سخت مشغول پیدا کردن سیاراتی هستند که میتواند شرایط حیات را در خود داشته باشد. اما او به تنهایى از همهى شما سر است چون فقط اوست که آبش دادهام، چون فقط اوست که زیر حبابش گذاشتهام، چون فقط اوست که با تجیر برایش حفاظ درست کردهام، چون فقط اوست که حشراتش را کشتهام (جز دو سهتایى که مىبایست شبپره بشوند)، چون فقط اوست که پاى گِلِهگزارىها یا خودنمایىها و حتا گاهى پاى بُغ کردن و هیچى نگفتنهاش نشستهام، چون او گلِ من است.

البته بدین منظور باید از بین حروفی که برای شما تعیین شده است واژه مورد نظر را بسازید و در جای صحیح قرار دهید. در واقع تا این لحظه، این تنها سیارهای است که در کمربند حیات قرار گرفته، دمای مناسب برای تشکیل حیات بیگانه را دارد و هم خارج از منظومه شمسی است (یعنی زمین نیست!). اما دمای اورانوس کمتر است. در اعماق این سیارات و در زیر ابرهای سبز یا آبی اورانوس و نپتون، مقدار زیادی آب، آمونیاک و متان وجود دارد. این سیاره به هیچ وجه جزو سیارات مشابه و بهاصطلاح «قلوی زمین» محسوب نمیشود. اما باید بدانید که این عبارت هیچ ربطی به یخ خوردنی ندارد.

مثل ماه که همیشه فقط نیمی از سطحش را به ما نشان میدهد و ما هیچ وقت نیمه دیگرش را نمیتوانیم ببینیم. با این حال میزان آب موجود در اتمسفر مشتری نمیتواند همهچیز را دربارهی آن به ما بگوید. در داخل ناحیه ای از فضا که مگنتوسفر نامیده می شود میدان مغناطیسی مشتری همانند یک زره عمل می کند. نکتهی دیگری که ما کشف کردیم این است که؛ فاصله و شکافهایی بین حلقهها وجود دارد و ممکن است از خود بپرسید: چرا این حلقهها بوسیلهی گرانش زحل به داخل کشیده نمیشوند یا اینکه این حلقهها چقدر قدمت دارند؟ سیارات درونی در مداری کوچکتر نزدیک به خورشید قرار دارند.

با توجه به مدار بیضوی مریخ تغییرات دما در این سیاره وجود دارد . این حقیقت زمانی جالبتر می شود که بدانیم مشتری و خورشید، هر دو ۱۱.۸ سال زمینی طول میکشد به دور مرکز گرانیگاه بچرخد. سیاره مشتری به دور چه می چرخد؟ بلکه به دور یک نقطه در فضای خالی مابین سیاره مشتری و خورشید می چرخد. بزرگترین سیاره منظومه مان، یعنی سیاره مشتری به دور مرکز خورشید نمی چرخد. برسطح تیتانیا آثار شکستگی وشکافتگی مشهود است ولی از جریان های شاره ای اثری دیده نمی شود .

خورشید هزار برابر از مشتری حجیمتر است، و این دو جسم به تناسب اندازه و فاصله از یکدیگر بر روی یکدیگر تاثیر می گذارند. در حقیقت مشتری خورشید را با نیروی یک هزارم نیروی جاذبه خورشید بر خود، به سمت خود می کشد. همیشه یک سمت این سیاره سمت ستارهاش قرار دارد. البته از این زمینهای غول پیکر در کهکشان راه شیری زیاد پیدا میشود. با گذشت زمان کم کم با جمع شدن هلیم در خورشید بر درخشندگی آن افزوده شده و باعث بالا رفتن دمای زمین می شود.

در این دنیاهای یخی، فشار شدید و دمای بسیار بالا موجب پدید آمدن بارانهای الماس میشود. یکی از این دو قطب بندی در ابتدای متن و دیگری در بافت روایی متن آمده است. 2-18 b در کمربند حیات ستاره خود قرار گرفته و حتی شرایط مناسب برای داشتن آب مایع در سطحش را هم دارد. سیاراتی که کاندید در بر داشتن زندگی کربنی، مشابه آن چه که در زمین داریم، هستند. این سیاره که 110 سال نوری از ما فاصله دارد، در سال 2015 کشف شد. پس از این تاریخ، مشتری از زحل سبقت میگیرد و فاصلهاش از آن به آرامی افزایش مییابد و طی ماهها و سالهای آینده همینطور از هم دورتر دیده میشوند.

پیش از این در روکیدا در خصوص زیباییهای سیاره مشتری صحبت کرده بودیم. ولی حقیقت این است که ابعا این بلوک های H دقیقا یکسان نیست. اگرچه این شرایط برای وجود حیات ایده آل نیست ولی باعث از بین رفتن احتمال وجود حیات بیگانه هم نمیشود. این یعنی مدار کوچکتر برای سیاره غول پیکر K2-18 b که نتیجه آن گردش 33 روزه این سیاره به دور ستارهاش است. همان طور که در ابتدای این متن گفتم ، کتاب شازده کوچولو با زبان و بیانی ساده ، درس های زیادی به ما می دهد و به ما آدم بزرگ ها یاد می دهد که خیلی آدم خشک و جدی نباشیم و بیشتر سعی کنیم با زیبایی ها و جذابیت های زندگی روبه رو شویم و به آن توجه کنیم .

در سورۀ جاثیه، آیات 12 و 13 میفرماید: «الله الذی سخر لکُم البحری الفلکُ فیه بأمره، و سخر لکمُ ما فی السماوات و مافی الارض جمیعأ» خدایی که دریا را مسخر شما گردانید تا کشتیها در آن به حرکت درآیند؛ میفرماید، آنچه در آسمانها و زمین است مُسخر شما کرده است؛ نکته درخور توجه این است که نسلهای آینده (با توجه به فرضیه سوم گایا) نیز در بهرهبرداری از منابع طبیعت (آبوهوا، گیاهان و حیوانات و منابع زیرزمینی) سهیم هستند.

حال شما را با یکی دیگر از زیبایی آن آشنا میکنیم. پرسش : سهم شما درحفاظت ازگیاهان چیست؟ پرسش : فرق سوسن باکدوچیست؟ پاسخ : سوسن وکدو گل ودانه دارند ولی مخروط وهاگ ندارند. پرسش : فرق گیاهان سوسن وکدووکاج وخزه وسرخس را ازنظرداشتن وگل ودانه ومخروط وهاگ بیان کنید. پرسش : چه گیاهان دیگری می شناسید که به روش های دیگری جزدانه وهاگ زیادمی شوند؟ پرسش : طبقه بندی گیاهان رارسم کنید.

پرسش : گیاهان بدون دانه بیش تردرکجارشدمی کنند؟ پرسش : گیاهان بدون دانه چگونه تولیدمثل می کنند؟ پرسش : ازگیاهان چه استفاده هایی می شود؟ ونه همیشه(پس ازگرده افشانی ؛ قسمتی ازمادگی تبدیل به میوه می شود و دانه درون میوه تشکیل می شود. به همین دلیل کمربند حیات آن هم بسیار نزدیکتر به ستاره تشکیل قرار دارد. خورشید کره بسیار بزرگی است که از گازهای داغ تشکیل شده است و جرم آن چند صد برابر مجموع سیاره های منظومه شمسی است. این در حالی است که سیاره ی پلوتو چیزی حدود ۱۳۰ سال پس از آن کشف شد و بررسی ویژگی های پلوتو نیز بسیار دشوار تر از بررسی سرس بود، چرا که فاصله ی پلوتو با زمین بسیار بیشتر از سرس بود.

البته با ذکاوت تمامْ نام این «مرتدان» را بر گودالهایی نزدیک به دشت تاریکی گذاشت که آن را Oceanus Procellarum (اقیانوس طوفانها) نامیده بود! اگر بخواهیم به طریقی آن را به زمین نسبت دهیم، تنها راه چاره این است که آن را «زمین غول پیکر» بنامیم. از جمله ویژگیهای منحصر بفرد این تصاویر جدید کیفیت و وضوح بالای آن است. هرگاه بخواهیم نمایی شماتیک از منظومه شمسی رسم کنیم، خورشید را در مرکز قرار داده و باقی سیارات را در حال گردش به مرکز آن رسم میکنیم.

دیدگاهتان را بنویسید