: سیاره زهره

براي نپتون دو سياره كشف شده است: نخست تريتون كه به فاصلهي چند ماه پس از كشف سياره، ديده شد ؛ دومي بيش از يك قرن بعد كشف گرديد. همنشینی قریبالوقوع ماه با برجیس و کیوان/ امکان حیات در این سیارهها وجود دارد؟ به گزارش گروه وب گردی خبرگزاری صدا و سیما، همچنان یکی از جذاب ترین موضوعات در مورد فضای خارج از زمین، امکان وجود حیات فرازمینی در سایر سیارات است. باور بر این است که داشتن یک خودپندارۀ مثبت، کلید دستیابی به یک زندگی شاد و موفقیتآمیز است.

مدتهاست که دانشمندان بر این باور هستند که آب از فضا به زمین آمده است و این فرآیند در همان زمان تشکیل سیاره ما رخ داده است. پاسخ ما مثبت بود و با «کارول» کار را ادامه دادیم. پاسخهایم ممکن است اشتباه از آب درآیند و بر اساس درسهای بزرگی که از پیشنیان گرفتهایم، پیشبینی کار آسانی نیست. هردو محبوب هستند، اما ممکن است نادرست از آب درآیند. هدفم در این کتاب نشاندادن سازوکار واقعی پویایی دانش بود؛ اینکه خوانندگان را از کلیشههای رایج فراتر ببرم و توضیح دهم چرا بسیاری از این کلیشههای توصیفی از دانش که همهچیز را شستهورفته نشان میدهند، نادرست است.

بگرتهای اخترشناسی بسیاری را به شکل پرسش و پاسخ به کتاب افزودیم که بازتاباننده پیشرفتهای نوین بعد از ۲۰۱۰ م. «پردهبرداری از کهکشانها: نقش عکسهای اخترشناسی در اکتشافات» کتاب دیگری است که دو سال پیش دانشگاه کمبریج چاپ کرد و «حسن فتاحی» نقدی بر آن در صفحه علم روزنامه شرق به چاپ رساند. «ژان رُنه روآ» اخترفیزیکدان نامور کانادایی است که به تاریخ ۱۹ نوامبر ۱۹۴۳ درست سال میانی جنگ جهانی دوم، در سنهیسینث کبکِ کانادا به دنیا آمد.

در ایالات متحده برای دستیابی به یک تلسکوپ فروسرخِ زمینپایه و یک تلسکوپ طولموج مرئی در انگلستان و کانادا زاده شد. کانادا هم فرصت خوبی است. شرایط نپاهشی در مناطق دورافتاده بسیار عالی است و فرصت خوبی را برای اخترشناسان حرفهای و آماتور فراهم میکند. ادامه یافت. جفت تلسکوپ جمینای دارای آینه اولیه هشتمتری، ساختهشده از سرامیک بسیار خاص با ضریب انبساط حرارتی اندک بود. برای نمونه کشف مارپیچ دیاِناِی، پدیدآمدن جدول تناوبیِ بنپارها (عناصر) توسط «دیمیتری مندلیف»، کشف انبساط گیتی، نپاهش و آشکارسازی امواج گرانشی.

بهویژه موضوعاتی همچون اخترشناسیِ راژمان خورشیدی، روشهای نوین نپاهشیِ کیهان مانند نپاهشگاههای امواج گرانشی و نوترینوها. در بخش نپاهشیِ اخترشناسی انتظار دارم امواج گرانشی سیاهچالهها و ستارگان نوترونی ردیابی شوند. در اخترشناسی به بخش آماتوری بها دهید، به طور ویژه و راهبردی در مدارس آموزش دهید تا افراد و مدارسِ به دور از شهرهای بزرگ هم در روند آموزش با سطح بینالمللی قرار گیرند. سطح این قمر منجمد و با لایهای از یخ پوشیده شده؛ اما به عقیدهی دانشمندان، اقیانوسی زیر این سطح یخی وجود دارد.

اگر به عکس های گرفته شده از مشتری نگاه کنیم، نوارهایی را در رنگ ها و اندازه های مختلف می بینیم که موازی با استوای سیاره، تمام سطح را پوشانده اند. اين قمر دارای پوسته يخ بسته فعالی است و رنگ کلاهک قطب جنوب آن به صورتی متمايل است. تلسکوپهای نوترینوییِ نوینی در قطب جنوب، دریاچه بایکال و دریانه مدیترانه راهاندازی شدهاند. این فناوریها در طولموج فروسرخ بسیار خوب عمل میکنند و میتوانند عکسهای اخترشناسی همتراز با تلسکوپهای مدارگرد بدهند. تلسکوپهای جمینای نخستین تلسکوپهایی هستند که همزمان از فناوری اپتیک تطبیقی به عنوان حالت استانده (استاندارد) نپاهش و نیز لیزرگان راهنمای تصحیح آشفتگی در زمان حقیقی بهره میبرد.

سه کشف نخست نیازمند بهرهگیری از ارائه اپتیک تطبیقی بودند. بسیاری از قمرهای بزرگ زحل را فضاپیماهای پیونیر 11 و وُیجر 1 و 2 کشف کردهاند. و مانند بسیاری از بی دینان، اعتقاد مردم به خدا مرا بسیار آزار می داد. او، با اینکه خودش نظریهی خورشیدمرکزی را قبول نداشت، بسیاری از گودالهای برخوردی ماه را به نام دانشمندان ممتاز کپرنیکی – ازجمله گالیله، کپلر، و خود کپرنیک – نام گذاشت. کشف و پایش متان آبفشان-زمزایی در تیتان، بزرگترین ماه سیاره کیوان.

زهره هم مانند ماه در چرخهی کاملی از فازها ظاهر میشود. مارینر 2 ناسا در سال 1962 در فاصله 34,760 کیلومتری (21,600 مایلی) سیاره ناهید واقع شد و توانست زهره را به عنوان اولین سیارهای که توسط یک فضاپیما رصد میشود ثبت کند. شما برای یکدهه در آنجا حضور داشتید، از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹. جمینای شمالی به سال ۲۰۰۰ وارد چرخه عملیاتی شد و جمینای جنوبی به سال ۲۰۰۲ م. یکی از هاوایی و مونا کیا که جمینای شمالی نام گرفت و دیگری منطقه سروپاکونِ شیلی که جمینای جنوبی نام نهاده شد. وجه تمایز در اینجا این است که این سیارات از چه چیزی ساخته شده اند.

جدیدترین ویراست کتاب هماکنون در دسترس است و مبنای ترجمه به فارسی قرار گرفته. این کتاب به زبان فرانسوی است و بازهم میخواهم با خوشوقتی اعلام کنم این کتاب هم درحال ترجمه به فارسی است. سال ۲۰۱۰ م. آن را ترجمه کردیم و نسخه انگلیسی آن هم چاپ شد. به سال ۲۰۱۳ هم کتاب «یادداشتهای یک اخترفیزیکدان» را منتشر کردم. آینه ثانویه هم به قطر یک متر، بسیار سبک بود. هر دو تلسکوپ دربردارنده فناوریهای بسیار پیشرو و نوینی بودند که سازه را سبکتر و پایش را آسانتر میکرد. این کتاب جانمایهای دانشگاهی دارد که پیشینه پرمایه تاریخی از عکسبرداری اخترشناسی را در تمام فصلها ارائه میدهد.

به گمان شما دستاوردها و کشفهای سترگ اخترشناسی در پنجاه سال آینده چه چیزهایی خواهد بود؟ اعتقاد بر این است که این سیاره ممکن است بزرگتر از نپتون باشد و دوره چرخش آن ۱۰-۲۰ هزار بار بزرگتر از دوره چرخش زمین یعنی سال زمینی باشد. یک روز در سیاره زهره معادل 241 روز زمینی است. تاریخ اولیه زهره (دیرتر از چهر میلیون سال قبل) بایستی از تاریخ زمین پیروی کرده باشد. این سیاره شرایط جوی مختلف و ویژگی های فیزیکی متفاوتی با زمین دارد.

حلقه های زحل اغلب از جنس یخ، سنگ و غبار تشکیل شده اند. سیارات درونی از یک هسته داخلی و یک هسته خارجی به همراه لایههای مذاب و نیمه مذاب و سنگی جامد تشکیل یافته است. حلقه های زحل از میلیون ها تکه یخ ، سنگ و ذرات غبار تشکیل شده اند.برخی از این تکه ها کوچکتر از یک دانه ریز شن و برخی بزرگ تر از یک خانه است. فیل هندی یا فیل آسیایی از گونهآفریقایی کوچک تر است و گوش های کوچک تری دارد. کوه ها را دیده است و با گل ها صحبت کرده است.

آسمان آبی پوش است و کسی که به متابعت او به رنگ آبی درآید، همچون گل ازرق رو به سوی آفتاب حقیقت و حکمت دارد. گجت نیوز: سیاره اورانوس در تصویر ثبت شده توسط فضاپیمای Voyager ۲، به رنگ آبی و با ظاهری مهآلود دیده میشود. برخی از سازندهای صخره ای ، به رنگ زرد-طلایی ، به ارتفاع بیست متر می رسند و در هوای ابری ابرهایی بین آنها پیچ می خورد ، که آنها را فوق العاده خارق العاده می کند. لایه سطحی مریخ، پوسته با ضخامت ۱۰ تا ۵۰ کیلومتر و متشکل از آهن، آلومینیم، کلسیم، منیزیم و پتاسیم می باشد.

پوسته قارهها به طور متوسط حدود 64 کیلومتر ضخامت دارد اگر چه در بعضی مناطق میتواند نازک و ضخیم باشد. وقتی منابع در دسترس قرار گرفت رصدخانهای ساخته شود، در مکانی مناسب با اندازهای متوسط. اگر فرض کنیم که تودههای مخلوط از ذرات جامد و گاز به صورت ابر و به شکل قرص در استوای خورشید اولیه قرار داشته است در اثر انباشتهشدن ذرات جامد در وسط قرص فاصله آنها کم و در نتیجه نیروی جاذبه میان آنها زیاد شده واین خود تراکم زیاد ماده را سبب شده است. 3- حتما با همکارانتان جلساتی را برگزار کنید و با آنها در باره برنامه عمومی خود صحبت کنید و مطمئن شوید همه می دانند قرار است چه کاری را انجام دهند.

پ.مقدار بزرگ نسبت بازتاب.زهره نزدیک به 80 درصد نوری را که از خورشید دریافت میکند،به فضا باز تاب می کند. شفقنا- رضوی بر اساس نتایج تحقیقات جدید محققان هنگکنگ در شرایط آزمایشگاهی و با شبیهسازی نور خورشید مشخص شد، افزایش دما موجب کاهش فعالیت کروناویروس جدید شده و این ویروس به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۵۶ درجه سلسیوس و به مدت پنج دقیقه در دمای ۷۰ درجه سانتیگراد غیرفعال میشود.

به هر حال ، اورانوس به قدری از خورشید دور است که تفاوت دما در قطبها در طول تابستان و زمستان فقط 2 درجه سانتیگراد (3.6 درجه فارنهایت) است. از این رو ، دمای آن در روز به 400 درجه سانتیگراد میرسد. همواره در حرکت است و همیشه مرزهای دانستن را به جلو هل میدهد؛ از جهانی دانسته به جهانِ فازیِ نادانستهها. باید در فراهماییها و نشستهای بینالمللی شرکت کنند که با روندهای پژوهشیشان همراستا است و برای توسعه دانشی و مدیریت کلان دانشی ایران راهبردی است.

دیدگاهتان را بنویسید