شهرستان طالقان به مرکزیت شهر طالقان

بااینحال، پس از تغییر قانون، مواردی بوده که پدر خانوادهای که دو شهید تقدیم انقلاب کرده یا جانباز بالای ۵٠ درصدی که بین مردم به حسنشهرت شناخته میشود یا فردی مسجدی که همه مردم شهر او را قبول دارند، برای حضور در جمع معتمدان مورد تأیید هیأتهای نظارت قرار نگرفته است. ولی آیا او میداند که زبان این تاجیکان پارسی نیست، بلکه سریکولی (یکی از زبانهای پامیری و ایرانی شرقی) است؟ خود آقای عثماناف صحبت از تاجیکان سریکولی در چین میکند. صحبت از این است که واژۀ «تاجیک» در بافتار تاریخی و فرهنگی و ادبی صرفاً مترادف «ایرانی» است. پس بههیچروی صحبت از «آمده» بودن تاجیکان (ایرانیان) در آسیایمیانه نیست.

از پس او «آذرِ» فروزنده و «فَـرّ کیانی» میتازند. نامخانوادگی او «تاجیک» است. «تاجیک» همهجا بهمعنایِ ایرانی آمده، اما تنها در مواردی به کار رفتهاست که دربرابرِ آن «ترک» قرار میگیرد. از این نمونهها فراوان است و همهجا ما آن تقابل میان ترک و تاجیک را میبینیم. در این فاصله سید حیدر آموزشهای اصلی را دیده و نخستین تجربه خود از زندگی را کسب کرده بود.او در جامع الاسرار میگوید که از همان آغاز جوانی و حتی کودکی با علاقع فراوان به مطالعه عرفان شیعی دوازده امامی پرداخت.زائر ما با ترک همه چیز، جز خرقهای ژنده از مال دنیا نگه نمیدارد و برای زیارت اماکن مقدسه تشیع و سپس بیت المقدس و مکه قدم در راه میگذارد.

پهنۀ آریانا، که بعدها نام آن تغییر شکل داد و «ایران» شد، همواره منطقۀ ما را هم دربرداشتهاست. این تعبیر استاد بارتلد، فارغ از بلایای عقیدتی و سیاسیای که هفت سال بعد (۱۹۱۷) دامنگیر علم سرزمینش شد، پاسخگوی همه پرسشهای ما دربارۀ واژۀ «تاجیک» است. ما افسوس خوردیم که چرا زمان بیشتری را جهت بازدید از آنجا برنامهریزی نکرده بودیم. هجدهمین امپراتور مغول و شاه نادر افشار در زمان حکومت خود بارها قصد داشتند تا این بوداها را با خاک یکسان کنند، ولی عظمت این مجسمهها بهاندازهای بود که آنها توانستند تنها به بخشی از ساختار آن آسیب برسانند. ابراهیم عثماناف: تاجیکان و هزارهها – تاجیکزبانها ۴۵ درصد اهالی آن کشور را تشکیل میدهند.

کوه آرارات، به زبان ارمنی «ماسیس» و به ترکی «آگری داغ» و به کردی «چی یای آگیری» کوهی در شمال شرقی ترکیه است که مرزهای این کشور را از ایران، نخجوان و ارمنستان جدا میکند.آرارات دو قله آتشفشانی دارد که یکی آرارات بزرگ با ۵۱۳۷ متر ارتفاع و دیگری آرارات کوچک با ۳۸۹۶ متر ارتفاع است. استرابو در سدۀ یکم پیشازمیلاد در کتابش، «جغرافیا»، مینویسد: «نام ”آریانا“ به سرزمینهای دیگر هم اطلاق میشود؛ به بخشهایی از پارس و ماد و همینطور به سرزمینهای باختریان و سغدیان در شمال. سفیر اولین بریتانیا در افغانستان نوشتهاست که مردم کابل پُرّه (کاملاً) تاجیکاند و از آن به شمال هم همه تاجیکاند…

در ایران هم باور دارم که تاجیکان هستند، بلکه این را من شخصاً دیدهام. ابراهیم عثماناف: آنگلیوس، مورخ گالّندی (هلندی)، هنوز عصر هفده به خراسان آمده، با حیرت مینویسد که در کشور فارس مردم خود را تاجیک میگویند. سپارم بدو کشور نیمروز… محبوبترین ورزش این کشور فوتبال است. داریوش رجبیان: آن زن پاکستانی که آقای عثماناف میگوید هدیه تاجیک است. ابراهیم عثماناف: در پاکستان، نمیدانم کسی خود را تاجیک مینامد یا نه، اما یک زن پاکستانی که در اروپا وزیر شده، خود را تاجیک معرفی کرد؛ یعنی هستند. داریوش رجبیان: این نکتهای که آقای عثماناف ذکر کردهاست، خلاف باور او را ثابت میکند.

او خود را «تاجیک» معرفی نکردهاست چون ملیت او نروژی است. گفتم «پندار»، چون سخنی گزاف و بیپایه است. هزینه تحصیل در آلمان در دانشگاه های دولتی معمولا رایگان است. همچنین ثبت نام و انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی و کاردانی دانشگاه علمی کاربردی کوهدشت 1 بهمن نیز معمولا بصورت اینترنتی در سایت سنجش انجام می شود. ساعت کاری دفتر تائید مدارک سفارت اسپانیا روزهای یکشنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 10 صبح می باشد. در کوهپایه هایی که امکان کشت هست ، دیم کاری دارند. همه اینها جنبه نمادین دارند و نشانه، برکت، تندرستی، فراوانی و شادکامی هستند.

به طور کلی می توان گفت که یک مدل برای همه جا مناسب نیست. ویرانه های بر جا مانده از شهر های بهارستان قدیم در بهارک فعلی ، مخروبه های شهر خمچان در حومهِ فیض آباد، مخروبه های شهر کوچک دردرهِ خوستک که در زمانه های کهن مرکز یمگان بود ، علایم بجا مانده از یک مدنیت باستانی در ناحیه “خندانشهر” در ولسوالی درایم ، شواهد موجودیت تمدنهای درخشان در” شهر بزرگ” که همه ایجاب تحقیقات دامنه دار باستان شناسی را میکند ، دال برینست که بدخشان در دوره های کهن مهد پرورش مدنیتهای شگوفان بوده است.چیز فهمان نیک اندیش میگویند که بدخش لعل را گویند و نام بدخشان از همین کلمه بدخش یا بلخش یعنی مشتق شده است.

در روزی از روز ها دو دوست که از آن نزدیکی می گدشتند آن دو کوه را دیدند و تصمیم گرفتند بر روی ان دو کوه برای خود خانه ای بسازند . مواد مذاب قرمز رنگی که از دهانه کوه خارج می شود، گدازه نام دارد که گاهی این مواد دارای حباب هم هستند. اين بزرگوار توجيهي که کرده است اين است که اين دو آيه را فرشتههايي که مأمور و مسئول دنيا هستند، ميبينند اين عمری را به بازي گذرانده است و کاري انجام نداده است و وقت تلف کرده است و جاي ديگران را هم اشغال کرده است، محکم به پشت او ميزنند که اين را وارد برزخ کنند، مسئولان برزخ که ميخواهند تحويل بگيرند ميبينند با دست خالي و روي سياه میآيد محکم به صورت او میزنند که با دست خالي و روي سياه کجا ميآيی؟

او ایرانیان را «تاجیک» مینامد. نه. «تاجیک» همواره مترادف «ایرانی» بودهاست. آیا این بهمعنایِ مترادف یا هممعنابودن «تاجیک» و «ایرانی» نیست که چیست؟ «اساس تاجیک در بخارا و سمرقند است» اگر دیدگاهی محلگرایانه و غیرعلمی نیست که چیست؟ ابراهیم عثماناف: اساس تاجیک در بخارا و سمرقند است. بخارا و شهری که هستش بگرد. من تو را در این جا به یاری فرا میخوانم، بشود که او در این جا به یاری ما آید. یعنی این جغرافیدان، فیلسوف و تاریخدان یونانی دوران باستان باختریان و سغدیان (پیشینیان ما) را در کنار پارسها و مادهای آن زمان در یک قلمرو قرار داده و زبان همۀ آنها را تقریباً یکی دانستهاست، با تفاوتهایی اندک.

زیرا آنها تقریباً به یک زبان تکلم میکنند و گویشهای آنها تفاوت اندکی دارد». یعنی زبان مادری یک تاجیک (ایرانی) میتواند پارسی نباشد، اما حتماً یکی از زبانهای ایرانی است. سهند نام یکی دیگر از آتشفشان های فعال ایران است. رایج ترین بافت در این گروه از سنگ های بافت پورفیری است. 8-بافت اسپينيفكيس: بافتي كه در سنگ هاي اولترامافيك خروجي ( گدازه كوماتي ايت ) ديده مي شود. این سوالات برای پرسش میزان درجه هوا پرسیده میشود اما اکثرا مردم در مکالمات به دنبال میزان حداکثری درجه دما اند. اما قومیت این بانوی ۳۱سالۀ نروژی رسماً «پاکستانی» است.

مصطفی ظاهر ریيس اداره عمومى محیط زیست که با نماينده گان يوناما (دفتر معاونت سياسى ملل متحد) در کابل به باميان سفر نموده، کوه هاى بابا را رسماً در لست ساحۀ حفاظت شدۀ سازمان ملل متحد اعلام نمود. باید بدانیم که در کشورهای اروپا «ملیت» بهمعنایِ «شهروندی» است. در پاسخ به این سوال باید بگویم بله. در مورد پیشنهاد آتش بس، من باید با علماء مشورت می کردم، که این کار را هم کردم.

در ولایتهای بادکند، جلالآباد و اوش قرقیزستان و چیمکنت و جمبول قزاقستان هم تاجیکان تهجایی هستند، نه کوچیده رفته یا مردِ کار. بقیۀ ولایتهای ازبکستان را خودتان میدانید. در سدۀ هفده میلادی، زمانیکه سرزمینهای ایرانی تحت سلطه دودمانهای ترکتبار بودند، مردم «کشور فارس» خود را تاجیک میگفتهاند. این واژه بهمعنایِ ”مسلمان، مرد دستاندرکار گسترش فرهنگ اسلامی“ وارد زبان ترکها هم شد و چون بیشتر مسلمانانی که ترکها میشناختند ایرانی بودند، واژه ”تایجیک“ در زبان ترکها بهمعنایِ ”ایرانی“ به کار میرفت.

مشهورترین وجه این کوه هم رخ غربی آن است که به شکل یک شیب یک تکه گرانیتی تا قله آن بالا میرود. واحد پول آن افغانی نام دارد که از سال۲۰۰۰ به بعد ارزشها به نسبت دلار رو به بهبودی دارد.سال مالی آن از اول فرودین (۲۱ مارس) تا ۲۹ اسفند (۲۰ مارس) است. قرار براین بود که در این مکان استراحت کنیم و بعد از خوردن ناهار و خواندن نماز حرکت کنیم. واژۀ «تاجیک» از سدۀ یازدهم میلادی به بعد برای ایرانیان به کار میرود. آقا شیخ محمد تقی جوان آملی در سال ۱۳۰۴ هجری در شهر آمل به دنیا آمد.پدرش آقا شیخ محمد آملی از حکما و فیلسوفان عهد خود و از بوستان میرزا ابوالحسن جلوه بود.محمد تقی آملی فارسی را در مکتب خانه ی آن عهد آموخت و در سنین نوجوانی ادبیات و کتاب های سیوطی،جامی و شرح منظومه ی سبزواری را نزد پدر و عالمان دیگر فرا گرفت.

پاسخ: اغلب رودهای دائمی و پرآب ایران از کوه های البرز و زاگرس سرچشمه می گیرند. خلاصه هزار و یک روش امتحان شد تا در نهایت همانند سایر کشورهای دنیا، حکم به برگزاری لیگ دوره ای با حضور سهمیه های هر استان در قالب تورنمنتی کشوری داده شد. داستان معروف آنها زمانی آغاز شد که سیمپسون با پای شکسته که 300 متر را به کمک دوستش پایین آمده بود، سر خورد. افرادی که مبدا یا مقصد آنها، بابل و بغداد و یا کوههای زاگرس و همدان بود، همگی شاهد کتیبه بودند. به دلیل وجود بلورهای نمک در کوه اژدها و چهره ویژه آن هنگام راه رفتن روی این کوه احساس خواهید کرد که در کره مریخ هستید.

دیدگاهتان را بنویسید