فواید و خواص الماس برای سلامت جسم و روح جالب است

این گنبدها از عشق و برای عشق آفریده شده و با پرتو آن جلوة هفت رنگ یافته اند، و احوال بهرام را در میانة ” ظلمت و نور” متجلّی می سازند. بررسی دقیق از ویژگیهایی که میتواند یک سیاره را شایسته حیات سازد، نشان میدهد که آلفا-قنطورس ب، نزدیکترین منظومه ستارهای به خورشید ما؛ میتوانست مکانی ایدهآل برای میزبانی سیارهای «ابر مسکونی» باشد، دنیایی از جزیرهها، دریاهای کم عمق و دامنههای زیبا. تصاویر رایانه ای نشان می دهد ابرهای آمونیاکی به بزرگی 2 تا 4 کیلومتر در زیر جو اورانوس ودر ارتفاعات پایین قرار دارند و این ابرها در استوا در طی 15 ساعت یک بار دور سیاره میزنند ولی در نزدیکی قطب اینمقدار به 15 ساعت می رسد .

مغناطیسسپهر، بسته به شدت باد خورشیدی، سه تا هفت میلیون کیلومتر بهسمت خورشید امتداد مییابد. ستاره شناسان برای مشخص کردن میزان چرخش زحل از سه سیستم مختلف استفاده می کنند. در روایت نظامی یک سه گانة شخصیتی (trilogy) مطرح است. در روایت نظامی، بهرام پرده نشین غار می شود. فراموش نشود، بهرام در این روایت شخصیتی خاص و منفرد دارد. مثلا مریخ جو دارد و خب باید سازههای مستحکمی بسازیم که در اثر بخورد سوختنی صورت نگیرد ولی مثلا در ماه که جو ندارد باید تونلهای زمینی بسازیم و حفر کنیم مثل بونکرهای زمینی که یک محفظههای نجات در زمان حملههای هسته ای ایجاد شد.

برعکس سیارههای دیگر که گاه از این جهات دو وجهی شمرده شدهاند، مثل زهره که هم سعد و هم نشان شادی و طرب بوده کیوان را تنها به نحوستش میشناسند و جز این، مگر بلندی آن، صفتی برای آن نداشتهاند. معلم می تواند برای تدریس سیارات از دانش آموزان بخواهد که فرض کنند سفینه آن ها در مریخ فرود آمدده است، سپس از آنها بخواهد برای دوستان خود در زمین نامه ای بنویسند و سیاره مریخ و موقعیت را توضیف کنند.

می توان این گونه فرض کرد که نشان دادن هفت اصل به صورت یک اصل با تبلور گوهری، آمدن کثرت به وحدت است، حالتهای مختلف انسان که عموما هفتگانه پنداشته شده.(9) این حالت ها در وجود انسان به عنوان “یک” تبلور یافته است. داستان آمدن و رفتن بهرام، داستان تجلی نقطه مرکزی آفرینش در جهان جسمانی و بازگشت آن به خود، به عالم روحانی، و داستان وحدت وجود است. در این مفهوم، حالتی مرکزی دارد و با محورجهان مترادف است. دراین شکل احتمال دارد نام مکان باشد. زیباترین سیاره منظومه شمسی چه نام دارد؟ بنیاد واژه بسیار مورد بحث بوده؛ شاید یکی از بهترین ریشه یابیها متعلق به هارولد بیلی (26/pp. 1-51) باشد که آن را مشتق ا ز ریشة فعلی xvar- به معنی “گرفتن” و پسوند -nah باشد، که در مجموع مفهوم “آنچه گرفته شده/آنچه دریافت شد” را می دهد و این بخوبی با عملکرد واژه هماهنگی دارد.

در نقاشی هندویی تانتری، جزیره ای از جواهر را ترسیم می کنند، که به منظور نشان دادن مفهوم تفکراست. امروزه میدانیم کاوشگرهایی که به مریخ رفتند، نشان دادند که این سیاره در سالیان دور آب داشته است. نشان دهندة جهت صعودی کسانی است که از خاک به افلاک سیر می کنند. قدمت کشف طلا بر اساس علم باستان شناسی و یافته های آن به ۴۰۰۰ سال ماقبل میلاد حضرت مسیح بازمی گردد که از تاریخ عصر حجر نیز فراتر می رود. امروزه از طلا به عنوان یکی از رساناترین مواد جهان در توسعه صنایع الکترونیک استفاده می شود. پلیاستایرن، پلیمر مصنوعی است که معمولا در ساخت ظروف یکبارمصرف و وسایل الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرد.

او قصر را ساخت. البته که الان ماموریتهایی در حال انجام است مثلا رفتن به سیارک بنو که یک نمونهای از آن را بردارند و با بسته بندی خاصی به زمین ارسال کنند و سپس قرار است در 2023در منطقه یوتای آمریکا به زمین بنشیند و هم چنین ماموریتهای فضایی که برای سیاره سرخ تدارک دیده شده خبر از این میدهد که به زودی نسل بعدی فضاپیماهایی که فرود میآیند قصدشان بر اینکه بتوانند محموله فضایی را از مریخ به زمین برگردانند و این یکی از مهمترین دستاوردهای بشر در طی سالهای پیش رو باشد.

این امر برای شناخت و تحلیل درونمایههای مثنوی اهمیت فراوان دارد و گوشه هایی تاریک از این کتاب بزرگ را روشن میسازد. او با ساختن هفت گنبد قصد سرگرم کردن بهرام و مشغول ساختن او به “هفت نازنین صنم” را ندارد، بلکه هدف او اجرای مناسک آشناسازی و تشرّف (initiation) بهرام است. عدد هفت حلقة اتصال میان سیارات، رنگها، فلزات، سرزمینها و گنبد است. در این میان بدن یک زن پیدا میشود. برخی از ستارهشناسان معتقدند که دست کم یک جرم به بزرگی کره زمین ممکن است در بخش بیرونی منظومه شمسی وجود داشته باشد.

با وجود خشک و غبارآلود بودن، دما در سطح مریخ همانند زمین است. او با کشیدن وجودش از سپید خانة نور به ظلمتکدة زیرزمین، ترجمان پیوستن بازپسین به نخستین است و شاید بار دیگر با از سرگرفتن حرکتی نو بازگردد. در این شرایط جستجوی توالی زمان و مکان بیهوده است، زیرا آنها دیگرگونه شده، استحاله یافته، و در هفت پرده وجود بهرام با توجه به چشم اندازهای مختلف عشق صورتی نو پیدا کرده اند. این تصور که فضا یک خلأ کامل است، نادرست است و محیط میانسیارهای در فضا وجود دارد. جو و اتمسفر سیاره ناهید عمدتاً از دی اکسید کربن تشکیل شده و ابرهایی از قطرات اسید سولفوریک دارد.

ناهید یک استثنا است ، زیرا مجاورت آن با خورشید و جو متراکم آن را به گرم ترین سیاره منظومه شمسی تبدیل کرده است. مرگ بهرام به این گونه شکوه شهریاری او را رازناک تر می کند. از این روست که او با هنرش امکان این صیرورت را برای او فراهم می آورد. این تاکید آغازی است برای پایانی اسرارآمیز. برخی محققان معتقدند که این مکان احتمالاً جزو معدود مکانهای منظومه شمسی است که ممکن است در آن حیات، حتی در مقیاس میکروسکوپی وجود داشته باشد. اگر بخواهیم به یکی از بارز ترین و مهم ترین ویژگی ها در مورد بازی Journey to the Savage Planet اشاره کنیم، بی شک می توانیم از استایل گرافیکی خوش رنگ و لعاب و زیبا و طنز آمیز و طراحی های بصری جالب و دوست داشتنی و گاها خنده دار این عنوان نام ببریم که سبب خلق عنوانی شده است که هر لحظه آن برای بازیباز جذاب است و هرگز خسته کننده نمی شود و حتی لبخندی را هم بر روی لبتان می نشاند.

آنها در برآوردن گنبدها نقش اساسی دارند؛ سنمار، استاد پیش نمونه، شیده، استاد سازنده، و بهرام که هفت گنبد برای او ساخته می شود. او تجلّی عاشقانة هستی است که ندای عشق را در گنبد دوار طنین اندازکرده، در آیینة عشق هم دوست را می بیند و هم خود را. ۴۴-آیا کهکشان ها هم می چرخند؟ او آن سرمشق را به طرزی رمز آمیز در قالب نقاشی هفتپیکر بر دیوار یکی از حجره ها به ودیعه نهاد.

دیدگاهتان را بنویسید