مختصر آشنایی با منظومه شمسی

البته لایهای وجود دارد که از اتمهای جدا شده از سطح بهوسیلهی باد خورشیدی بهوجود آمده است. چنین چیزی در منظومهٔ خورشیدی وجود ندارد، اما امکان اینکه یک قمر به دور قمر دیگری گردش کند، وجود دارد. اگرچه چنین شرایطی در واقعیت غیرممکن است و زهره سیارهای است که شاید هرگز نخواهید آن را ببینید! سیاره ای در کهکشان ما وجود دارد که 150 برابر زمین اندازه آن است. انتقال به سرخ: زمانی که نور یک ستاره به مرز انتهایی رنگ قرمز طیف گرایش پیدا می کند ، ستاره از ما دور می شود . به علاوه، در مقارنهی درونی که نزدیکترین موقعیت آن به زمین است، سمت تاریک این سیاره رو به ما میباشد.

بر اساس مدلهای نظری، ساختار درونی آن شبیه به زمین است، اما هسته خیلی بزرگتر میباشد. دانشمندان به طور کامل از چگونگی تولید میدان مغناطیسی آگاه نیستند هر چند که احتمال میدهند که حرکت هیدروژن فلزی داخل هسته سیاره تولید میدان مینماید. وویجر ۱ و ۲ اطلاعات زیادی را در مورد قمرها، میدان مغناطیسی و موارد دیگر در اختیار پژوهشگرها قرار داد. حضور این میدان مغناطیسی غیرمنتظره است، چرا که عطارد بسیار کوچکتر از زمین بوده، بهکندی میچرخد. آ- برای بیان تعجب ( که این کاربرد علامت تعجب چندان در نوشتن مقالات آکادمیک مرسوم نیست). انداختن انگشتر در این انگشت زیاد مرسوم نیست شاید به این دلیل که این انگشت در مجاورت انگشت اشاره قرار دارد و قرار گرفتن یک شیء بزرگ می تواند تا حدی مانع فعالیت های فیزیکی دست شود.

به علاوه، در آن دمای بالا، آب به صورت مایع نیست. مدتهای طولانی، دوره تناوب چرخشی آن ناشناخته بود؛ و دوره تناوب چهار روزهی اندازهگیری شده، به زمان چرخش ابرها مربوط میشد. بزرگترین دستاورد کاسینی از مشتری، ثبت دقیقترین پرترهی رنگی از این سیاره (تا آن زمان) بود.از دیگر مشاهدات کاسینی میتوان به ابر تاریک چرخانی در بخش بالای جو مشتری اشاره کرد که تقریبا هماندازهی لکهی سرخ بزرگ بود و در نزدیکی قطب شمال آن قرار دارد. در نواحی، نسبت به کمربندها، ابرها اندکی در ارتفاع بالاتر قرار دارند و دمای آنها پایینتر است.

اما آیا به راستی این موضوع صحت دارد؟ آیا مشتری بزرگتر از زمین است؟ آیا ماه همیشه در آسمان با چشم، به یک شکل دیده می شود؟ حرکت وضعی سیاره زهره برخلاف دیگر سیارات است به این صورت که اگر از بالای منظومه شمسی به خورشید و سیارات نگاه کنیم تمام سیارات منظومه شمسی به صورت پادساعتگرد به دور خود می چرخند درصورتی که زهره به صورت ساعتگرد به دور خود می چرخد. این سیارات یک سطح جامد دارند؛ با قطر بین 5000 تا 12000 کیلومتر، اندازهی نسبتاً یکسانی دارند؛ و با چگالی میانگین 4000 تا 5000kgm-3 ، از چگالی نسبتاً بالایی برخوردارند (چگالی آب 1000kgm-3 است).

قطر آن 4800Km و فاصله میانگین آن از خورشید 0.39AU میباشد. زمین یک جسم منحصر به فرد است، چرا که مقدار بسیار زیادی آب آزاد بر سطح آن یافت میشود. محور چرخش سیاره تقریباً عمود بر صفحهی مداری است؛ در نتیجه ممکن است بتوان در نزدیکی دو قطب نقاطی را یافت که دمای آنها پیوسته زیر نقطهی انجماد باشد. بر اساس شواهدی که کاسینی از حلقههای مشتری به دست آورد، این حلقه از اجرامی با ساختار نامنظم تشکیل شده است که احتمالا بر اثر متلاشی شدن سنگ از قمرهای متیس و آدراستا شکل گرفته است. گذر رفت بعدی پس از 122 سال، در سال 2004 میلادی به وقوع پیوست و گذر برگشت آن پس از 8 سال، در سال 2012 انجام گرفت.

نورانيت آن در نزديكترين فاصله ي از زمين با نورانيت پرنورترين ستارگان رقابت مي كند. يعني مكان دقيق قرار گرفتن آن روي كره ي زمين . سیاره مریخ کمی مورد مطالعه قرار گرفته است ، گرچه مدتهاست توجه مردم را به خود جلب کرده است. اول اینکه،مریخ نسبت به زمین از خورشید دورتر است و از اینرو برای گردش به دور خورشید بایستی مسافت 900 میلیون مایلی را طی کند که با مسافت 600 مایلی که زمین طی می کند اختلاف چشمگیری دارد.دومین دلیل این است که سرعت گردش مریخ به دور خورشید 15 مایل در هر ثاینه است در حالی که سرعت گردش زمین برابر 18/5 مایل در هر ثانیه می باشد.

به همین دلیل است بسیاری از مفاهیم الهیات در آیین های مختلف با آتش ممثل می شوند. این شفقها به شکل حلقههایی با سرعت بالایی بین ۳٫۳ و ۷٫۷ کیلومتر بر ثانیه گسترش مییابند. البته بیشتر نور تابشی، حدود 75%، از لایههای بالایی ابرها منعکس میشود. در طی حدود 7 سال برگزاری هفته وروز جهانی نجوم ایران 2 بار برنده جایزه ویژه ای از سوی برگزار کننده این مراسم شده است.

به همین دلیل نام شومیکر لوی ۹ برای این دنبالهدار انتخاب شد.این دنبالهدار دهها سال قبلتر هم یعنی در ۱۹۶۶ به دور مشتری میچرخید اما در دام جاذبهی قوی این سیاره نیفتاده بود. یک روز بعد از گالیله سیمون مارینوس هم بهصورت مستقل قمرهای اطراف مشتری را کشف کرد اما نتایج کشفیات خود را تا سال ۱۶۱۴ منتشر نکرد. تا اوایل دههی 1960، عقیده بر این بود که همواره یک طرف عطارد بهسمت خورشید است. چندین قمر شبان، مانند اطلس، پرومتیوس و پاندورا نیز وجود دارد که حلقهها را در جای خود نگه میدارد. این صفحات مقداری جابهجاییهای سطحی نیز دارند.

این عوارض از برخورد سیارکها بهوجود آمده است. چیز که زهره به وفور دارد بیش از صدهزار آتشفشان کوچک به همراه صدها آتشفشان بزرگتر و عوارض آتشفشانی نظیر Caldera است. زمین برای داشتن زندگی راحت از موجودات زنده ، همه چیز را در اختیار دارد: دمای مناسب ، اکسیژن و آب. دوم همه چیز زیر این ابرها است. ورای این دمای بالا، اثر گلخانهای قرار دارد. در سر شما قرار دارد و بدن شما را کنترل می کند. ترتیب سیارات در منظومه شمسی که از نزدیکترین خورشید شروع شده و به بیرون کار می کنند به شرح زیر است: عطارد ، زهره ، زمین ، مریخ ، مشتری ، زحل ، اورانوس ، نپتون و سپس سیاره احتمالی نهم.

در این مقاله ، شما در مورد چیدمان صحیح سیارات و همچنین علت نامیده شدن آنها به این روش و غیر این اطلاعات کسب خواهید کرد. در مورد زمین این روند ۲۴ ساعت به طول میانجامد. در دهه 1920، منجم سیارهای معروف فرانسوی برنارد لیوت چندین رصد قطبشسنجی انجام داد؛ اما توضیح این رصدها تا دهههای بعد طول کشید. در نهایت، آخرین مرحله از مأموریت کاسینی، که در اواسط بهار سال جاری آغاز شد و تا لحظات پایانی عمر کاوشگر به طول انجامید، پایان باشکوه نام داشت. با این حال یاپتوس برای ستارهشناسان به شکل نقطهای دیده میشد که درخشش آن در طول دورهی مداری زحل تغییر میکرد.

در علم ستاره شناسی بطلمیوسی، هر یک از هفت پیکر آسمانی (الهی) که سیاره تلقی شده و عبارت بودند از «کیوان، مشتری، مریخ، خورشید، ناهید، عطارد و ماه»؛ ساعتی از روز را به خود اختصاص میدادند، اما سیارهای که در طول اولین ساعت هر یک از روزهای هفته، نایب السلطنه (نماینده) بود، نام خود را به آن روز میداد. میتوان آن را با «شارون» (Charon) یک سیاره دوتایی نامید. در سیستم پلوتون-شارون، مرکز جرم خارج از پلوتون است، بنابراین آنها یک منظومه دوتایی را بهوجود آوردهاند.

دیدگاهتان را بنویسید