مفهوم سیارات و سمبلها – آسترولوژی امید

«جداول رادولفین» که فهرستی از 1005 ستاره است را کامل میکند. 6. درجه حرارت ستاره ها بالا است. صفحة مدار ماه بسيار نزديك به صفحهي دايرهالبروج، يعني مسير ظاهري خورشيد بر كرهي آسمان است و با آن زاوية 5 درجه ميسازد. مناطق فعال و ساکت داغ و همچنین دیرین تاجی با درجه حرارت کم 600000 درجه وجود دارد که از آنجا خطوط برق مغناطیسی وجود دارد. لکهی بزرگ قرمز رنگ معروف آن، در حقیقت طوفانی با وسعت دو برابر سیارهی زمین است و دست کم ۱۵۰ سال است که روی آن جریان دارد. مایع زردی که حامل گلبول های قرمز است.

به طور کلی سیاره پنجم از خورشید، مشتری است که یک جهان گاز غول پیکر خواهد بود و از عظیم ترین سیاره های منظومه شمسی به شمار می آید. یکی از جذاب ترین و بی نظیر ترین قسمتهای این رمان، زمانی است که روباه از اهلی کردن آدم ها برای شازده کوچولو صحبت می کند. این چهار ماه را اقمار گالیلهای مشتری مینامند، زیرا ستارهشناس ایتالیایی گالیله آنها را در سال ۱۶۱۰ به وسیله اولین تلسکوپ کشف کرد. علت فعالیت آتشفشانی بیش از حد آیو انرژی و اثر جزر و مدی مشتری و سایر اقمار گالیلهای این سیاره بر این قمر است.

بزرگترین این دریاچهها که لوکیپاترا نامیده میشود، بیش از ۲۰۰ کیلومتر عرض دارد. بیش از ۲۰ سال پیش فضاپیمای گالیله برای کاوش مشتری به سوی آن پرواز کرد. تصویری از قمر جهنمی آیو، این عکس را فضاپیمای گالیله به ثبت رسانده است. باگنال میگوید: «آب نقش بسزایی در بوجود آمدن این سیاره ایفا کرده است.» به دلیل دور بودن از خورشید، دما آنقدر پایین بوده که آب توانسته یخ بزند و مقدار زیادی ذرات جامد برای اینکه سیارههای غولپیکر ساخته شوند بوجود آید. یکی از نظریههایی که دربارهی پیدایش سیارههای غولپیکر گازی وجود دارد این است که آنها به کمک یک هستهی سنگی و یخی بوجود میآیند.

اندازهگیری میزان آب موجود در اتمسفر مشتری میتواند به پژوهشگران نشان دهد که این سیاره دقیقا کجای منظومهی شمسی تشکیل شد و وضعیت محیطی منظومهی شمسی در ابتدای پیدایش چگونه بود. این مشتری بوده که اورانوس و نپتون را به دوردستهای منظومهی شمسی تبعید کرده است. بسیاری از فضاپیماها برای رسیدن به سیارات دورتر منظومهی شمسی صرفا از کنار مشتری میگذشتند و از نیروی گرانش آن برای افزایش سرعت یا تغییر مسیر استفاده میکردند. به گزارش ایسنا و به نقل از دیلیمیل، فضاپیمای نیوهورایزنز که با هدف رسیدن به کمربند سیارکی کویپر در سال 2006 به سمت پلوتون پرتاب شده بود پس از یک سفر طولانی سال گذشته از کنار پلوتون گذشت تا به سفر خود در مرزهای منظومه شمسی ادامه دهد.

به حساب سعید حدود ۱۲ سال از حضورش در فضا می گذشت و او در این مدت تجارب زیادی را کسب کرده بود . در سال 1962 مارمیز 2 نخستین کاوشگر آمریکا که جهت مطالعه زهره فرستاده شده بود از کنار آن گذشت. قرار است که به مدت ۲۰ ماه در مدار مشتری قرار بگیرد و آن را مطالعه کند. آیو از نظر اندازه اندکی بزرگتر از ماه زمین است.

کپلر-1649c از نظر اندازه و دما شبیهترین سیاره فراخورشیدی به زمین است که تاکنون پیدا شده است. هرچند که دست کم از زمان اختراع تلسکوپ، ۴۰۰ سال است که مشتری را زیر نظر داریم و تا به حال ۸ فضاپیما با آن ملاقات کردهاند، ولی هنوز ناشناختههای زیادی دربارهی آن وجود دارد. اما در نظام سیاسی سکولار نه­تنها حاکم از این لحاظ مسئولیتی ندارد، بلکه برای جلب آرای مردم احیاناً بر بعضی ناهنجاری­های اخلاقی فردی هرچند واجد آثار سوء اجتماعی، چشم خود را می­بندد. هرچند که مشتری از عناصر خیلی سبکی مثل هیدروژن و هلیوم تشکیل شده ولی ۳۱۸ برابر سنگینتر از زمین است.

«یک سوال بیپاسخ در ژئوفیزیک این است که اولا گرمای هسته جامد درونی سیاره زمین از کجا میآید تا عناصر هسته بیرونی را در حالت مایع نگه دارد؟ گالیله برای این کار یک کاوشگر کوچک را به درون اتمسفر مشتری فرستاد تا بتواند به هنگام سقوط در آن، دما، فشار و عناصر شیمیایی را اندازه بگیرد. درههای عمیق تا زمانیکه پوسته یخی به اندازه کافی ضخیم و محکم نشده باشد ناپایدار خواهند بود. از نظر اندازه بزرگتر از سیاره عطارد است، اما فقط ۴۰ ٪ آن حجم دارد. تمام جرم مشتری از گاز ساخته شده و همهی مواد اولیهای که زمانی دور خورشید در گردش بودند اکنون به صورت یکجا در این سیاره جمع شدهاند.

پژوهشگران فکر میکنند که وقتی مشتری درحال تشکیل شدن بود، تمام گازهای اطرافش را مثل جاروبرقی به سوی خود کشید. ممکن است مشتری ابتدا به صورت یک گوی سنگی و یخی بوده که چند برابر زمین جرم داشته و گرانش عظیم آن توانسته تمام گازهای هیدروژن و هلیوم اطراف را جذب کند. این قمر از سطحی که تنها یک دوازدهم سطح زمین مساحت دارد، ۱۰۰ برابر بیشتر از تمام آتشفشانهای زمین گدازه به بیرون پرتاب میکند. همچنین این فضاپیما برای اولین بار تصاویری از قطبین مشتری تهیه میکند. در سطح این قمر، ماگما با اعمال فشار ناگهانی راه خود را از بین شکافهای موجود در پوسته صخرهای باز میکند و خطوطی از مواد مذاب را تشکیل میدهد که ۵۰ کیلومتر یا بیشتر طول دارد.

بعضی اوقات یک مدار یا قسمتی از آن برای هفتهها، ناپدید میشود. مکانی که پایگاه عملیاتی گروه مقاومت Crimson Raiders است و در آنجا علیه هایپریون مبارزه میشود. زمین به دور ستارهای میانسال میچرخد که ۴.۵ میلیارد سال سن دارد و انتظار میرود برای میلیاردها سال دیگر نیز انرژی مورد نیاز آن را تامین کند. همه چیز از آن به ظهور می رسد، گردش می گردد و به آن باز می گردد، که با دو حرکت گریز از مرکز و گرایش به مرکز و نیز دم و بازدم و گردش خون از قلب به سایر قسمتهای بدن و بازگشت خون از اعضای بدن به قلب قابل بیان است.

قمر به دور خورشید نمیچرخد بلکه در مدار سیاره گیر افتاده و به دور سیاره میچرخد. بولتون میگوید که دانشمندان ناسا فکر کردند این کار باز هم باید تکرار شود و همزمان میبایست چند فضاپیما را در مکانهای مختلف به درون سیاره فرستاد؛ ولی این کار پرهزینه و مشکل بود. اورانوس آن قدر از خورشید دور بود که به نظر نمیرسید بتواند هوایی طوفانی داشته باشد؛ نپتون که ۱/۶ میلیارد کیلومتر نسبت به اورانوس دورتر از خورشید بود، اگر آرامتر از اورانوس نبود، حداقل میبایست به همان آرامی باشد. کمرِ کوه در تعبیر دیگر میتواند زمین در برابر آسمان(کلاهِ زمین) باشد؛ یعنی خداوند به لحاظ آفرینش، بر کلِّ هستی منّت دارد.

جونو میتواند از این راز پرده گشایی کند. تا به حال فضاپیماهای زیادی با مشتری دیدار کردهاند ولی همهی این ملاقاتها خیلی کوتاه بودند. مشتری رازهای زیادی را از چگونگی شکلگیری سیارات در ۴ میلیارد سال پیش نزد خود دارد. ممکن است که زیر ابرها حجم خیلی زیادی بخار آب وجود داشته باشد. البته قرائتهای مختلفی از نظریه بالفعلانگاری وجود دارد اما فصل مشترک آنها این فرضیه است که جهانهای ممکن اموری هستند که میتوانند تمثل (Instantiated) یا فعلیت بیابند.

دیدگاهتان را بنویسید