مقاله ای کامل در مورد منظومه شمسی

تاکنون متان (CH4) ، آمونیاک (NH3) ، اتان (C2H6) ، فسفین (PH3) ، استیلن (C2H2) ، متیل استیل (C3H4) ، پروپان (C3H8) و هیدروژن مولکولی (H2) آشکار شده است. در جو زهره ، به قدری دیاکسید کربن وجود دارد که فشار ناشی از آن ، حدود یکصد برابر فشار جو زمین است. چون سیاره به خط واصل زمین به خورشید نزدیک می شود،صورتی هلالی شکل پیدا می کند که با نزدیکتر شدن باریک تر می گردد-بر ط.لش افزوده و از ضخامتش کاسته می شود.درست پیش از آن که زهره(مانند ماه نو)کاملا ناپدید شود،هلال آن شش مرتبه بزرگتر از قطرش در حالت بدر است.

معمولا سیاراتی که به خورشید نزدیکتر هستند، گرمترند و سیاراتی که دورتر از خورشید هستند، بسیار سردتر خواهند بود. در سالهای اولیه تاریخ جهان، این سیارات تنها اجرام سیارهای بودند که میتوانستند در برابر گرمای خورشید مقاومت کنند. میانگین فاصلهٔ مشتری از خورشید برابر با ۷۷۷٬۹۲۰٬۰۰۰ کیلومتر (۵٫۲ واحد نجومی) است. فاصله سیارات تا خورشید را به کیلومتر نوشته ایم، از واحد نجومی یا AU هم استفاده کردیم که یکای طول است و هر واحد آن برابر با ۱۴۹٫۵۹۷٫۸۷۰.۷ کیلومتر است که این مقدار فاصله تقریبی زمین تا خورشید ( ۱۵۰ میلیون کیلومتر ) می باشد.

حلقه های زحل از میلیون ها تکه یخ ، سنگ و ذرات غبار تشکیل شده اند. گروه سوم در فاصله 9 میلیون کیلومتری (6/5 میلیون مایل). غیر از شکل عجیب و کشیده این سیارک و اندازه آن که با پلوتو یکسان است، به دلیل فاصله زیاد با هائومیا اطلاعات کمی در مورد آن در دست است. این سیاره اولین بار در سال 1610 از طریق تلسکوپ توسط گالیله مشاهده شد و ششمین سیاره منظومه شمسی از خورشید است. پژوهشگران تیم کاوشگر کنجکاوی با در نظر داشتن نتایج بدست آمده از تحقیقات ربات ها روی دما و رطوبت این سیاره دریافته اند که در برخی از شب های مریخی، شرایط به اندازه ای خوب بوده که نوعی شورآب در آن تشکیل شود.

مخالفین این فرضیه بر این عقیده اند که منظومه شمسی دارای ماده کافی برای تشکیل سیاره علاوه بر 9 سیاره دیگر نبوده، و همچنین تشکیل این سیاره در چنین فاصله ای مطابق با عمر منظومه شمسی نیست. البته تعدادی از محققین پلوتو را نیز جزو سیارههای منظومه شمسی در نظر میگیرند، هرچند در مورد مدار حرکت این سیاره بحثهای زیادی وجود دارد و تعدادی از محققین آن را سیاره کوتوله میدانند. اگر روزی دانشمندان راهی برای سفر به سیارههای منظومه شمسی پیدا کنند و همه شگفتیها، گازهای سمی، بادهای شدید و دماهای وحشتناک را تحت کنترل خود درآورند، به کجا میروید؟

باد های شدید و چرخش های سریع سیاره نپتون سبب شده اند که این سیاره یکی از طوفانی ترین سیارات باشد. این ستاره سیاره ای توانایی 400 تا 500 میلیارد سال سوختن را دارد که تقریباً 40 تا 50 برابر بیشتر از خورشید است. سیاره زهره گرمترین سیاره منظومه شمسی است، هر چند که نزدیکترین سیاره به خورشید نیست. به همین دلیل چهار سیاره اول یعنی عطارد، زهره، زمین و مریخ سیارات سنگی کوچک با سطوح جامد و صخرهای هستند. گرچه سیارات دیگر مانند مشتری، اورانوس و نپتون هم حلقههایی دارند اما حلقه زحل برای مشاهده کنندگان جذابتر و قابل رویتتر است.

این ماه نیز مانند هایاکا، توسط گروه براون اما در ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵ کشفشد. مقارنه یک موقعیت است که در ستارهشناسی آماتوری استفاده میشود و به نزدیکی ظاهری چند سیاره و ماه یا با هم اشاره دارد. اورانوس به عنوان یک غول یخی شناخته می شود و تنها سیاره در منظومه شمسی است که از نام یک خدای یونانی به جای یک نام رومی بهره می برد. دوم این که دنبالهدارهایی که از ابر اورت سرچشمه میگیرند، دارای دورههای بلند و دنبالهدارهایی که از کمربند کویپر سرچشمه میگیرند، دارای دورههای کوتاه (۲۰ تا ۲۰۰ سال) هستند و ویژگیهای مداری آنها نیز متفاوت است.

دو خانوادهٔ بزرگ از دنبالهدارهای کوتاه مدت وجود دارد: نخست خانوادهٔ برجیس با دورهٔ کمتر از ۲۰ سال و دوم خانوادهٔ هالی با دورهٔ ۲۰ تا ۲۰۰ سال. این مستند دیدنی شما را به قطب شمال میبرد و بعد از آن به صحرا های گرم دنیا سفر خواهید کرد. از سوی دیگر دما برای سیارات گازی چندان متغیر نیست، زیرا خورشید سطح گازی را به اندازهی سطح سنگی یا فلزی گرم یا سرد نمیکند. مواد سیارات سنگی از غبار و سنگ ها و بر عکس مواد سیارات گازی از مواد بسیار سبکتر ساخته شده اند. 6ــ چرا در اول تیر ماه در ناحیه مدار قطبی شمال، طول یک روز 24ساعت و به عکس در مدارقطبی جنوب، طول یک شب 24ساعت است؟

عطارد سیارهای سنگی است و سطح آن جامد و دارای گودال و چاله و بسیار شبیه سطح ماه است و هیچ ماه و حلقهای ندارد. شارون یک ماه بزرگ است و حجم آن بیش از نصف حجم پلوتون است. دمای این سیاره در طول روز ۱۶ درجه و در شب منفی ۱۲۳ درجه سانتیگراد است و این موضوع در کنار حجم بالای تشعشعات فضایی بخشی از مشکلات اساسی برای وجود حیات در این سیاره هستند. سیاره ای که اکنون حیات از نوع کاملا ابتدایی در آن وجود دارد ( باکتری های یخ زده) و تحمل پذیر ترین جا در منظومه شمسی است که اگر ماشین ها و مراکز صنعتی را به این سیاره ببریم و این سیاره را داغ کنیم مثل زمین شرایطی دارای حیات به خود می گیرد.

چه کسی میداند، شاید یک روز این اتفاق بیفتد، همین چند سال پیش بود که حتی سفر به مریخ را هم نمیتوانستیم تصور کنیم و این روزها مثل یک امکان بسیار واقعی در آینده به نظر میرسد. سالها پیش «الکسیس بووارد»، فضانورد متوجه اختلافاتی در مدار اورانوس شد و حدس زد که این سیاره در نزدیکی سیارهای دیگر سکونت دارد. دانلود مستند نجوم دوبله فارسی طرفداران زیادی دارد , اما شاید در تاریخ مستندهای علمی تلوزیونی هیچ نمونه مشابهی برای مجموعهای که کارل ساگان، دانشمند و مروج علم برجسته آمریکایی سه دهه پیش ساخت پیدا نشود. اما گاهی اوقات شهابوارها از جو زمین میگذرند و بر روی زمین میافتند که این جسمی که بر روی زمین افتادهاست را شهابسنگ مینامند.

در این مقاله بهترین مستند ها در زمینه نجوم را به شما معرفی خواهیم کرد. مانند حفظ گرما در گلخانه ها. حلقه تار عنکبوت که در این تصویر ساختگی به رنگ آبی کمرنگ دیده می شود ، از حلقه اصلی که مشتری را احاطه می کند بیرون زده است . در کاسموس، ساگان ما را با خود به سفری از کوچکترین ساختارهای عالم تا کیهان در بزرگترین ابعاد شناخته شده خود همراه میکرد.

دیدگاهتان را بنویسید