نقاشی منظومه شمسی با مداد رنگی – ❤️ پست روزانه

از دیگر مطالب جالب درباره اورانوس این است که این سیاره در کل ۲۷ قمر دارد. از مطالب جالب درباره اورانوس این است که اورانوس اولین سیارهای است که با استفاده از تلسکوپ کشف شد. اورانوس ۹۸ درجه از محور عمودی خود منحرف شده است و به همین جهت گفته میشود که به پهلو دور خورشید میچرخد. حلقههای دور اورانوس شاید زمانی شکل گرفتهاند که یک یا چند عدد از قمرهای اورانوس در حادثهای درهم شکستهاند.

طرز کار هر دو تقریبا به یک شکل است. هر یک روز در اورانوس برابر با ۱۷ ساعت ۱۴ دقیقه زمینی است. يك روز در تير(از يك طلوع تا طلوع بعدي) طولانيتر از يك سال(يك دور چرخش دور خورشيد) است. به نظر میآید که سطح آن شکاف خورده است. به اجرامی كه گرد خود سیارهها میگردند سیاره نميگويند بلكه آن دسته از اجرام، ماهک يا قمر نام دارند. معروفترین قمرهای اورانوس اوبرون (Oberon)، تیتانیا (Titania)، آریل (Ariel)، اومبریل (Umbriel) و میراندا (Miranda) نام دارند. این عکس از قمر تیتانیا توسط ویجر 2 گرفته شده است.

به علت زاویه ی میلی(3.4 درجه)که صفحه ی مدار زهره با مدار زمین می سازد،عبور از مقابل خورشید در هر مقارنه ی داخلی روی نمی دهد.درنتیجه،زهره گاه در یک سو و گاه در سوی دیگر مدار زمین،یعنی نیمی از وقت،اندکی بالای دایره البروج است و در نیم دیگر،اندکی زیر آن.در مقارنه ی داخلی،وقتی که زهره بالا یا زیر دایره البروج است،عبور واقع نخواهدشد.تنها وقتی که (آ)زهره درست بر دایره البروج واقع است و (ب) سیاره در مقارنه ی داخلی است،عبور امکان پذیر می گردد.این دو واقعه به طور متوسط هر 50 سال یک بار همزمان با یکدیگر روی می دهد.

حلقههای اورانوس به دو بخش تقسیم میشوند: یازده حلقه داخلی و دو حلقه خارجی. فضای داخلی مریخ بودوف ضعیف است. پهنای این حلقهها در حدود 120700 کیلومتر است. پس ما می توانیم ریشه ی این دست از تفکرات را در یک باور مذهبی و یا شاید صحیح تر بگوییم ماورایی در آنتوان دوسنت اگزوپری ببنیم. یکی از مباحث علمی مطرح در زمان ما،بحث درباره ی علل بروز دورانهای یخبندانهای گذشته و پیشگویی امکان وقوع عصر یخبندان جدیدی در آینده است.تنها در 18000 سال پیش،بخش شمالی ایالات متحده و سرزمین های دیگری در همین عرضهای جغرافیایی پوشیده از یخ بوده است.شواهد اثباتی این واقعه را هنوز میتوان در قسمت هایی از ایالت مینه سوتا دید.به نظر برخی ناظران،سرمای شدید این دورانها ناشی از وقوع رخدادهای فاجعه بار،از قبیل برخورد یک سیارک،شهابسنگ یا دنباله داری غول پیکر با زمین،و در نتیجه برخاستن غباری عظیم بوده،که مانع رسیدن گرمای خورشید به زمین شده است.برخی دیگر بر این عقیده اند که منشا دورانهای یخبندان اثری آمیخته از چند تغییر در حرکت زمین بوده است.در اینجا می خواهیم یک سناریوی ممکن را در این باره ارائه دهیم.در بحث مربوط به حرکت تقدیمی زمین به این نتیجه رسیدیم که کجی محور زمین همیشه 23.5 درجه است.این نتیجه گیری درست نیست،زیرا در هر دوره بسیار طولانی 41000 ساله،کجی محور زمین به اندازه 4 درجه تغییر می کند.هرگاه این کجی بیشتر از 23.5 درجه شود،تغییرات فصلی شدیدتر می شوند،یعنی سیر ظاهری خورشید،در تابستان ما،در شمال دورتر و در زمستان ما در جنوب دورتر می شود.چنین تغییر مشخصی در کجی محور زمین به پایین تر رفتن دما می انجامد و لایه ضخیمتری از یخ در نواحی قطبی را تشکیل می دهد.این روند افزایش بیش از حد لایه های یخی معمولا با افزایش آب شدن یخ در تابستان جبران می شود،اما عامل دیگری است که گاه گاه با بیشتر کج شدن محور زمین مصادف می شود.

اورانوس هفتمین سیاره دور از خورشید است. یعنی ۸۴ سال زمینی طول میکشد تا اورانوس خورشید را یک دور کامل بزند. سردتر بودن یعنی یخ بسیار ضخیمتر است. در سفر بعدی خود به دوسیاره ی بزرگ و آبی رنگ منظومه ی شمسی یعنی اورانوس و نپتون می رسیم.این دو سیاره در نزدیکی مرزهای منظومه ی ما قرار گرفته اند و در قرون اخیر کشف شده اند. ناسا گفت: ما هیچ برنامهای برای ارسال کاوشگر به اورانوس نداریم. آنها هیچ تجریدی از یک امر دیگر محسوب نمیشوند. اما یک ماموریت به سیاره نپتون را بررسی میکنیم. این ماموریت میتواند اطلاعاتی در مورد اورانوس نیز جمع آوری کند.

این به دلیل حرکت آهسته بادهای خورشیدی در سطح سیاره است. میکی موس یک شخصیت کارتونی است که در سال 1928 توسط والت دیزنی خلق شد و طلسم شرکت والت دیزنی است. اما مثل هر فرد دیگری شاید برای شما هم سوال پیش آمده باشد که ۹ سیاره فعلی منظومه شمسی چگونه نامگذاری شده اند و دلیل این نامها چیست. عزت نفس یا حرمت نفس یا همان حرمت به نفس را گفتیم عبارت است از مفهوم ارزش و اعتباری که هر فرد برای خود قائل است.

بیشتر از یک ماه بعد، در ژانویه ۱۶۱۳، او اشاره کرد که “ستاره” به نظر میرسد که نسبت به ستارههای دیگر نقل مکان کرده است. از سوی دیگر، “سازمان بین المللی شهاب” به دنبال اطلاعاتی از هر کسی است که ممکن است شاهد این شهاب سنگ (Meteorite) خیره کننده بوده باشد. سال 365 روزه ، سال رسمي است كه 6 ساعت از سال خورشيدي كوتاه تر است . وقتی مواد جمع شده و .. زیاد شدند بهتر است برگردید به سفینه تان و به محض این که بروید داخل سفیته، این مواد تخلیه می شوند و دیگر با مرگ شما از دست نمی روند.

جو فوقانی اورانوس از آب، آمونیاک و کریستالهای یخی متان ساخته شده است. اورانوس نیز مانند دیگر غولهای یخی منظومه شمسی در لایه فوقانی خود هیدروژن آمیخته به هلیوم دارد. زیر این لایه، گوشته (mantle) جای دارد که هسته سنگی و یخی این سیاره را پوشانده است. جو فوقانی اورانوس با ریزگردهای متان پوشیده شده است. اورانوس یکی از سیارات گازی منظومه شمسی است. مأخذ داستان «دیدار بهرام با شبان و سگش که بر دار آویخته بود» در هفت­پیکر نظامی، «سیاستنامۀ» خواجه نظامالملک است.

این سنگ نیز که از برزیل استخراج شده ، کمی چشمگیرتر است. بر طبق اطلاع مآخوذ از نجوم قدیم و آنچه از گفتهی شاعران به دست میآید نحوست طالع شخص یا واقعهای همواره با سیاره کیوان یا زحل همراه بوده است. 4. روش علمی، بی­طرف و متکی بر اسناد مبرا از ارزش­های اخلاقی و اجتماعی است (بی­طرفی علم). حتی در موردی دیگر گمان برده میشود که عامل شیب نامانوس محور چرخش اورانوس، نسبت به سایر سیارات، برخورد با یک پلوتوئید بوده باشد.همانند این دسته از سیارات کوتوله، هنوز هم ممکن است صدها جرم پلوتوئیدی دیگر نیز در منظومه شمسی وجود داشته باشد که هنوز به طور رسمی مورد رصد قرار نگرفته و این عنوان به آنها داده نشده است.

همچنین، در اپیزودِ هفتمِ فصل سوم (همان اپیزودی که به رئیسجمهور شدن مورتی شرور اختصاص داشت)، گفته میشود که ریک ساده (همان ریکی که از خاطراتش برای مزهدار کردنِ بیسکویتهای ویفر استفاده میشد) از جهانی میآید که «۱۶ دور از منحنی متناهی مرکزی فاصله دارد». اخیراً ستارهشناسان اعلام کردهاند که اولین سیاره فراخورشیدی شبیه به زمین را کشف کردهاند که به دور ستارهای در «منطقه قابل سکونت» (Habitable Zone) میچرخد. طی بخشهایی از حرکت انتقالی اورانوس دور خورشید، یکی از قطبهای این سیاره مستقیما رو به خورشید میایستد و حدود ۴۲ سال نور مستقیم خورشید را جذب میکند. رنگ و هم آیی آن که البته مستقیماً با اهمیت و نقش آگاه کنندة نور مرتبط است، در همة هنرهای ایرانی نقشی تعیین کننده دارد.

دیدگاهتان را بنویسید