ویژگی ها، تعداد قمرها، عجایب و هر آنچه که باید بدانید – زومیت

به این معنی که خورشید در غرب زهره طلوع و در شرق غروب میکند. ضمنا سیاره تیر آنقدر به خورشید نزدیک است که هر نوع اتمسفری تحت تاثیر بادهای خورشیدی بلافاصله ازبین میرود و این بدان معنی است که در سیاره تیر هیچ هوایی وجود ندارد. به علت نزدیکی این سیاره به خورشید و از طرفی فاصله کمی که با زمین دارد در آسمان صبحهای زود و هنگام غروب زمین قابل مشاهده است. از آنجا که این سیاره صبحهای زود، قبل از طلوع خورشید در آسمان میدرخشد آن را ستاره صبح نام نهادهاند.و چون هنگام غروب، اندک زمانی پس از غروب خورشید نیز در آسمان دیده میشود، آن را ستاره غروب نیز مینامند.

سطح طوفانهای پادساعتگرد سردتر از عمق آنها است و بهترین نمونه از این نوع طوفانها میتوان به لکه سرخ مشتری اشاره کرد. کوتولهی سرخ پروکسیما-قنطورس در فاصلهی ۱.۲۹۵ پارسکی (۴.۲۴۳ سال نوری) از ما، نزدیکترین ستاره به خورشید است. در همین زمان، مصریها فکر می کردند دورترین سیاره زحل است، که در پائین شکل نشان داده شده، و گمان می کردند که ترتیب نزدیکترین عضوها (مخالف عقربه های ساعت پس از زحل)، مشتری، مریخ، خورشید، زهره، عطارد و نزدیکترین آنها، ماه می باشند. پس از چند سال اخترشناسان متوجه شدند که اورانوس در مسیر پیش بینی شده حرکت نمی کند .

او نمی تواند به زمین برگردد مگر اینکه انگلیسی را به خوبی یاد بگیرد. این مأموریت قصد دارد روشن سازد که آیا این گاز را میکروبها تولید کردهاند یا منشأ آن تحولات زمینشناختی مریخ است. کاسینی همکاری مشترک ناسا و سازمان فضایی اروپا (ESA) و سازمان فضایی ایتالیا بود و هدف اصلی آن بررسی زحل، سیستم حلقهها و قمرهای این سیاره بود. قمرهای بزرگ اورانوس به نامهای ابرون، تایتانیا، آمبریل، آریل و میراندا هستند که در این بین، قمر تایتانیا بزرگترین قمر سیاره اورانوس به شمار میرود. علاوه بر این، ماموریت مذکور اولین تصاویر با وضوح بالا از ویژگیهای منحصر به فرد زمین شناسی در زهره معروف به “tesserae” را که ممکن است قابل مقایسه با قارههای زمین باشد و نشان دهنده این باشد که سیاره زهره دارای زمینساخت صفحهای است، خواهد فرستاد.

بررسی تصاویر فضاپیمای «نیوهورایزن» از پلوتون نشان می دهد این سیاره ویژگی هایی مانند زمین دارد. واقعگرایی سرمایهدارانه به اعتقادِ فیشر یعنی: این حسِ فراگیر و غالب که نهتنها کاپیتالیسم موفقترین و کارآمدترین سیستم سیاسی و اقتصادیِ بشریت است، بلکه اکنون حتی تصور یک سیستم جایگزینِ بهتر غیرممکن است. ساینسیو – به نقل از ایسنا، این ماموریت که بخشی از “برنامه دیسکاوری” ناسا است، هدف آن درک شرایط جوی سیاره زهره است و اینکه چگونه این سیاره که دارای بسیاری از ویژگیهای سیاره زمین است و ممکن است اولین جهان قابل سکونت در منظومه شمسی باشد، تا این حد گرم شده است.

این جذب اضافی گرما که به عنوان اثر گلخانهای شناخته میشود، میانگین گرمای زهره را بیش از هر سیاره دیگری(حتی سیاره عطارد) در منظومه شمسی بالا برده است. برخی مردم مدیترانه اعتقاد داشتند که هر ساعتی از روز تحت فرمانروایی هر یک از ماه، خورشید و یکی از پنج سیاره که بعد از آن شناخته شده اند، می باشد. برخی از ستاره شناسان انتظار دارند که در منظومه شمسی به تعداد ۵۰ سیاره کوتوله وجود داشته باشد. سوالات بسیاری از گذشته تاکنون درباره نحوه شکلگیری و تکامل این سیاره و اینکه آیا در گذشته در سطح آن آب مایع قرار داشته یا نه وجود داشته است.

مدت زمان چرخش این سیاره حول خورشید برابر با 687 روز زمینی است. اما گردش عطارد به دور خورشید سریع است و در طول 88 روز زمینی ( تقریبا معادل سه ماه)، عطارد یک دور به دور خورشید میچرخد. اولین (و همچنین هشتمین، پانزدهمین و بیست و دومین) ساعتهای روز اول، مختص زحل می باشند، ساعت بیست و سوم به مشتری، و بیست وچهارمین ساعت به مریح و اولین ساعت روز بعد به خورشید.

بنابراین، آنها اعتقاد داشتند که اولین روز توسط زحل اداره شده و نامش را از آن می گیرد (Saturday) و حاکم دومین روز خورشید بوده و نامش را از آن می گرفته و جالب است بدانید این اجرام منظومه شمسی، و با همین ترتیب، در دوران باستان توسط هندیان، تبتیها و برمه ای ها برای نام گذاری روزها استفاده می شده. بنابراین آنها فکر می کردند اولین ساعت توسط زحل اداره می شود، دومین ساعت توسط مشتری و به همین ترتیب.

حال تیمی از اخترفیزیکدان به رهبری محققان دانشگاه ژنو و مرکز ملی صلاحیت در تحقیقات سوئیس، یک مدل آب و هوایی ایجاد کردند تا شرایط سیاره زهره جوان را بازسازی کند. سربازان رومی مقیم در مصر به هفته هفت روزه کافران خو گرفتند و آن را به سرزمین اصلی خود معرفی برای جایگزینی با هفته هشت روزه خود معرفی کردند. او دو فرزند دارد، یک پسر و یک دختر،پسرش بیشتر وقتش را صرف جستجو در سایت های مختلف آموزشی می کند. به علت همین ارتباطی که این سیاره با ساکنان زمین دارد، در فرهنگهای مختلف به بخشی از اساطیر آن ملل تبدیل شده است.

آلبرت آلیس برای اولین بار مفهوم «خویشتنپذیری غیرمشروط» را مطرح کرد که طی این نظریه، فرد خودش را همانطور که هست و بدون گذاشتن هیچ شرط و شروطی می پذیرد و دوست دارد. کشف سیاره ای از طلا تحقیقات گسترده ای در مورد این مفهوم برای طول عمر انجام چرا در کاوش های فضایی به مریخ توجه میشود شده است البته من وزن را می سیاره بهشت.. این صفحات نازک و صاف campi نام دارند. غشای پوسته آن نازک است و ضخامتی حدود 500 تا 600 کیلومتر دارد. تیر بر خلاف اندازهٔ کوچکی که دارد،بسیار سنگین است و از این جهت ستاره شناسان معتقدند، در زیر پوستهٔ سنگی نازک این سیاره،هستهٔ مرکزی بزرگی ساخته شده از آهن،وجود داشته باشد.

به دلیل کوچکی سیاره تیر نسبت به زمین و نیروی جاذبه کمتر این سیاره، وزن در سیاره تیر کمتر از زمین است . مثلا یک وزنه 32 کیلوگرمی در زمین، در سیاره تیر 12 کیلوگرم وزن دارد. سال ۲۰۱۹ ناسا اعلام کرد به عنوان بخشی از “برنامه دیسکاوری”(Discovery Program)، چهار ماموریت که دانشمندان در حال کار بر روی آن هستند را انتخاب کرده است و قصد دارد تا سال آینده یک الی دو مورد از چهار ماموریت مذکور را به عنوان ماموریت رسمی انتخاب کند که حال آن دو ماموریت انتخاب شده است.

این مورد از ابتدای کودکی آغاز و معمولا تا پایان جوانی تاثیراتش همراه فرد باقی میماند و در بزرگسالی خود را به شکل احتلالات روانی نشان میدهد. با سرد شدن هسته آهنی عطارد، این سیاره منقبض شده وهمین امر باعث شد پوسته صخرهای آن چین و چروک بردارد. نزدیکی زیاد این سیاره به خورشید باعث شده که به شدت تحت تاثیر جزر و مدهای خورشیدی قرار بگیرد و این جزر و مدها باعث کندی حرکت چرخشی سیاره عطارد به دور خودش میشود. البته این حلقه به هزاران حلقهی باریک تقسیم شده است که تنها بهوسیلهی فضاپیما میتوان آنها را دید.

خروج ویجر 2 از منظومه ی شمسی قمر حلقه دار! برترتیب حکمفرمائی بر ساعتها عکس ترتیب فاصله که اجرام منظومه شمسی از زمین از دیدگاه آنها بود. سیاره های زیادی در منظومه ی شمسی ما وجود دارند. باور بر این بود که هفت عضو منظومه شمسی تا ابد بدور ما می گردند. ابتدای دهه ۱۹۹۰ رادارهای کاوشگر Magellan برای گذشتن از جو زهره و رصد سطح این سیاره مورد استفاده قرار میگرفت. ناسا تقریباً ۵۰۰ میلیون دلار برای توسعه هر مأموریت اعطا میکند. این اطلاعات با استفاده از دادههای کاوشگر Magellan سازمان ناسا بدست آمده است.

این عالم کهین دو صورت دارد: جسمانی و روحانی، قوای جسمانی او قوای تایید و شهوت و ناطقه است که برابر است با جد و فتح و خیال در عالم روحانی. یک سال مریخی برابر ۶̸۶۶۹ روز مریخی یا ۶۸۷ روز زمینی است. ابزارهایی که بر روی کاوشگر “داوینچی پلاس” نصب میشوند، قادر به محافظت از این کاوشگر در برابر گرما و فشار عظیم این سیاره خواهند بود. فضاپیمای وویجر 2 در جریان ماموریت شجاعانه خود توانست اولین منظره بسیار زیبای این سیاره را برای انسان به نمایش بگذارد. همانطور که می دانیم جهان از بیلیون ها کهکشان تشکیل شده است که هریک بیلیون ها ستاره را در بر می گیرند.

در گذشته دور، مردم عقیده داشتند که زمین مسطح است و در مرکز کهکشان قرار دارد. فراتر از منظومه شمسی هزاران سیستم سیارهای دیگر که در کهکشان راه شیری در حال چرخش حول ستارههای دیگر هستند کشف و مشاهده شدهاند. این دو سیاره از مواد ستارهای یکسان ساخته شده اند، اما زمین سیارهای سبز با حیات انسانی شده و زهره سیارهای داغ و جهنمی است که حتی سرب هم در جو آن ذوب میشود.

اما نرئید از سطح این سیاره بسیار دور است. دور خودش است. روزهای زهره از سال های آن طولانی تر است. اما قسمت نیمکرهی شمالی به نظر دست نخورده تر میآید که به علت فعالیتهای آتشفشانی کاملا پوشیده شده است. از نظر فلاسفه علم، میان علم تجربی و اندیشه­های فلسفی رابطه نزدیکی برقرار است. ولی کتاب بطلمیوس المجسی بر علم آن زمان سیطره داشت و مانع از قبول نظر آریستارخوس شد. این سیاره کوتوله در فاصله 3,670 میلیون مایلی از خورشید قرار دارد و درست مانند ستاره کم نور دیگری در تلسکوپ شما به نظر می رسد.

دیدگاهتان را بنویسید