چگالی ماه چهارپنجم چگالی زمین است

قطر کرهٔ ماه یکچهارمِ کرهٔ زمین است و هیچ سیارهٔ دیگری در سامانهٔ خورشیدی، نسبت به اندازهٔ خود، دورگردی به این بزرگی ندارد. این ویژگی بیانگر آن است که ایدئولوژیهای منتقد سرمایهداری به هیچ قانون و چارچوبی پایبند نبوده و تنها راه حرکت و پیروزی خود را در گرو بیقانونی میدانند. در فیلم شوالیه تاریکی برمیخیزد، بتمن در چندین مبارزه، قادر به شکست بین نبوده و در پایان متوجه میشود تنها نقطهضعف بین، ماسک وی است که با ضربه به ماسک بین، از قدرت او میکاهد. در آن دوران هیچگاه “جنگ دنیاها” نمیساخت؛ فیلمهای تاریخیاش هیچگاه “فهرست شیندلر” نبوده است.

از “E.T” میآید و به “جنگ دنیاها” میرسد؛ یعنی معادل همان جنگ تمدنهایی است که هانتینگتون بهعنوان تئوری خود مطرح میکند. بهنوشته هفتهنامه نیوزویک، جنگ آمریکا در افغانستان بر سینمای این کشور نیز تأثیر گذاشته و خواهد گذاشت؛ حتی مدیران اجرایی هالیوود به درخواست بوش با “کارل راو” (مأمور مخفی وی) ملاقات کردند تا درباره نقش شرکتهای فیلمسازی در توجیه عملکرد نظامی آمریکا در افغانستان، بحث و گفتوگو کنند (2). پس از این ملاقاتها در تاریخ ۱۳/۵/۲۰۰۲، اپیزود دوم سِری فیلمهای جنگ ستارگان با عنوان “حمله کلونها”، روانهی اکران سینماهای آمریکای شمالی و اروپا شد. چنانکه مارک مک کینتون، مشاور کاخ سفید، در ارتباط با اشغال افغانستان میگوید: “هالیوود برای کمک به تلاشهای جنگ، جلوتر از ما بوده است و آنچه ما اکنون سعی در انجام آن داریم، این است که بگوییم متشکریم“.

البته این فیلم به توصیه مقامات نومحافظهکار و جنگافروز آمریکایی برای فریب افکار عمومی جهان بهویژه مردم آمریکا در خصوص توجیه حملات نظامی آمریکا به افغانستان و عراق ساخته شده است. در دهه ۹۰ فعالیت سازمانیافتهتر اوانجلیستها و مسیحیان صهیونیست که از اوایل دهه دهه ۸۰ بهتدریج از دوره ریگان در صحنه سیاسی آمریکا ظهور یافته بودند، باعث شد تا سینمای هالیوود تولید فیلمهای سینمایی با مضامین آخرالزمانی و پایان دنیا را افزایش دهد. طبق آخرین آمار، اندازه این صخره حدود ۵۰ درصد ایالات متحده آمریکا تخمین زده شده است.

با توجه به اینکه اختفا در روز اتفاق میافتد (حدود ساعت 12:40 به وقت تهران) برای تعیین زمان دقیق شروع و پایان اختفا نیاز به استفاده از یک ابزار رصدی است. البته فیلمهای دیگری نیز ساخته شد که هرچند بهطور مستقیم مضامین ضدانقلابی و ضداسلامی نداشت، اما بهدلیل اینکه فیلمهای ترسناک، جنگی و علمی-تخیّلی بودند، جزء پرفروشترین فیلمهای آن زمان شدند. مدت زمان چرخش این سیاره حول خورشید 88 روز زمینی است.

پاسخ: به چرخش زمین به دور خود، حرکت چرخشی می گویند که بر اثر آن، شب و روز پدید می آید. بین نیز در اولین حرکت عیان خود، به مرکز بورس حملهور شده و موجی از رعب و وحشت را پدید میآورد. بین در سانتا پریسکا در کارائیب به دنیا آمد. به عبارتی دیگر سرشت نورانی او از لونی به لون دیگر در میآید؛ یعنی «من النور الی النور» میگردد. او هم مثل مشتری از جنس گاز است. این قمر بیش از یک میلیون و هفتاد هزار کیلومتر با مشتری فاصله دارد و در طی هفت روز مدار این سیاره را کامل میکند.

هر سیاره که در زبان انگلیسی به آن های Planet گفته می شود می تواند از یک تا صد های قمر داشته باشد که در کهکشان راه شیری (Milky way) سیاره مشتری بیشتری قمر را دارد. 6. نپتون بادهای قدرتمندی دارد که بیش از هر سیاره ی دیگر منظومه ی شمسی توان دارند. پیش از این انتظار میرفت که نپتون از نظر جوی آرامتر از اورانوس باشد ولی وییجر ۲ نشان داد که بادهای نپتون بسیار بسیار شدید هستند. 1. اگر در کره ی زمین 75 کیلوگرم باشید در کره ی اورانوس 66.75 کیلوگرم خواهید بود (وزن فرد در سیاره ی اورانوس 0.89 وزن او در سیاره ی زمین است).

همانطور که در بیوگرافی کوتاه از بروس وین اشاره شد، او فردی ثروتمند بوده و مالک نیمی از گاتهام است؛ بنابراین در اصل بروس وین برای نجات سرمایهی خود با افراد شرور مبارزه میکند. در این دوره، سینمای سلطه وارد فاز جدیدی از فعالیتهای خود شد؛ مسأله تروریسم اسلامی بهشدت در فیلمها دنبال شده و ضدیّت با تمدنهای کهن و قومیّتستیزی و بهویژه اسلامستیزی به آن اضافه شد؛ بهطور کل نوعی بدبینی نسبت به شرق و مسلمانان در سینمای سلطه شکل گرفت که نقطه اوج آن فیلم “فتنه” بود. گاتهام مال شماست؛ هیچکس دخالتی نمیکنه؛ هرکاری میخواید بکنید؛ ولی با حمله به “بلک گیت” و آزادی مظلومها شروع میکنیم.

جهان در اواخر دهه ۷۰ میلادی، شاهد شروع پیشلرزههایِ نخستین زلزله آخرالزمان با وقوع انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) بود و ایشان در انقلاب بر دو مسئله مهدویت و نهضت حسینی تأکید میورزیدند. این استیون اسپیلبرگی که الان میبینیم، موج انقلاب اسلامی به این صورت درآورده است. سینماگرانی مانند استیون اسپیلبرگ یهودی، فرانسیس فورد کاپولا، جرج لوکاس و مارتین اسکورسیزی. فیلمهایی که در آنها از ژانرهای سینمایی گذشته مانند موزیکال-جنگی، ترسناک و همچنین علمی-تخیلی استفاده شده است. درواقع این شرایط، شهر را به انبار باروتی مبدّل میکند که تنها نیازمند یک جرقه برای منفجر شدن است. او بهواسطه سرمایهی هنگفتش صاحب نیمی از شهر گاتهام است.

در سن 14 سالگی پدرش را از دست داد و مادرش به تنهایی او را بزرگ و تربیت نمود. سینمای هالیوود به پیروی از سیاستمداران ایالات متحده و صهیونیسم، واکنش هراسانگیزی نسبت به انقلاب نشان داد. او در کودکی در یک سانحه، پدر و مادر خود را از دست داد و یتیم شد. همانطور که مطرح شد، او سالها فیلمهای تخیّلی و کمدی میساخت، اما اینبار براساس دیدگاه بدبینانه خود (پس از واقعه ۱۱ سپتامبر) به جهان گفته بود که “دیگر نمیتوانم خوشبینانه به آسمان نگاه کنم“، به سینمای وحشت روی آورد و دست به ساخت این فیلم زد. اگر بتمن این دارایی را نداشت، نمیتوانست چنین امکاناتی را تهیه کند؛ درواقع پول عامل اصلی تبدیل شدن بتمن به یک منجی تمام عیار است (اصل تفکر سرمایهداری) (6)؛ اگر دقت کنید جوکر (در قسمت دوم فیلم) در اولین اقدام خود به بانک حمله میکند.

بتمن یا مرد خفاشی، یک شخصیت خیالی ابرقهرمان در کتابهای کامیک منتشر شده توسط دیسی کامیکس است. بین دارای هیکلی بزرگ است و نیروی وی از یک انسان عادی خیلی بیشتر است. بروس وین (bruce wayne) انسانی عادی و سرمایهداری مرفّه است که جز عیّاشی کار دیگری ندارد. در این بخش فیلم چنین القاء میشود که هرگونه مخالفت و مبارزه با نظام سرمایهداری و هرگونه اعتراض به ظلم و استثمار طبقات حاکم، در نهایت به شکلگیری یک دیکتاتوری میانجامد و نابودی و ویرانی و همچنین پشیمانی را بهدنبال دارد. این اقدام دو شخصیت را میتوان حرکتی در جهت مبارزه با نظام سرمایهداری در نظر گرفت.

برای مثال رأسالغول با شعار اصلاح گاتهام، اقدام به تخریب آن میکند؛ یا بین با شعار مردمی کردنِ حکومت گاتهام، حمایت مردم را جذب میکند. بین یک انقلاب (ظاهراً) مردمی برای براندازی حکومت ثروتمندان شکل میدهد. رأسالغول تقریباً ۷۰۰ سال پیش در یک قبیله عشایری در یکی از بیابانهای عربی، چشم به جهان گشود و در واقع اصالتاً عرب است. از این پس نمونههای بسیاری از این آثار دیده شد که با گذر از کلیشهی قاچاقچیان مکزیکی و کلمبیایی، جنایتکاران چینی و دزدان و آشوبگران روسی، به بمبگذاران و تروریستهای عرب و مسلمان میپردازد. به این شخصیت با القابی مانند “مبارز شنل پوش”، “شوالیه تاریکی” و “بزرگترین کاراگاه دنیا” نیز اشاره میشود.

بتمن مانند زورو زندگی دوگانهای دارد، همانند جیمز باند از تجهیزات پیشرفته استفاده میکند و دستیاری به این منظور دارد. این شخصیت توسط دنیل اونیل و نیل آدامز خلق شد و برای اولینبار در شماره ۲۳۲ مجموعه کمیک بتمن (۱۹۷۱) حضور پیدا کرد. این شخصیت در فیلم بتمن و رابین (۱۹۹۷) (با بازی رابرت سوئنس) و در فیلم خیزش شوالیه تاریکی (۲۰۱۲) (با بازی تام هاردی) ظاهر شده است. این شخصیت توسط چاک دیکستون، داگ موئنچ و گراهام نولان برای سری داستانهای بتمن: سقوط شوالیه (۱۹۹۳) خلق شده است.

کالکشن نسل هشتمی این سری مثلا دو باری دارد ولی به اندازه ۴ بازی محتوا دارد. بین ضریب هوشی بالایی داشته و تخصّص زیادی در فنون جنگی و ایجاد استراتژیهای جنگی دارد. گاتهام شهری است که در دورهای مبتلا به بیوتروریسم شده است (فیلم اول)؛ در دورهی دیگری دیوانهای را در لباس یک دلقک شاهد بوده که هرج و مرج و جنایت را در شهر به سطح بالایی میرساند (فیلم دوم)؛ و حالا شاهد انقلابی (ظاهراً) مردمی است که در اثر شرایط موجود توسط یک مرد نقابدار بهوجود آمده. از کسانی که شما رو با افسانههای “فرصتهای برابر” عقب نگهداشتند و شهر رو به شما برمیگردونیم؛ به مردم.

2- جهان بینی هر فردی محدود است، مردم را باید در جهان خودشان قرار داد و رفتار فضایی آنها را مطالعه کرد. هستهی سیاره با لایهای از هیدروژن فلزی احاطه شده است، لایهی میانی از هیدروژن و هلیوم مایع تشکیل شده است و در نهایت یک لایهی بیرونی گازی وجود دارد. رنگ مایل به آبی هر دو سیاره نیز به دلیل ردپای متان در جو آنها است که وجود یخ را درون آنها اثبات میکند. دلیل رشد نجومی این بازی های بلاک چین طی دو ماه اخیر مطرح شدن مفهوم متاورس و داغ شدن بازی های مخصوص کسب درآمد از ارز دیجیتال بوده است.

امروزه خیلی از مخاطبان فکر میکنند بازیهای بقا باید پر از صحنههای خشن، تصمیمات دشوار و کلی خون و خونریزی باشد اما سالها پیش استودیو موجنگ یک بازی سندباکس متفاوت روی استیم منتشر کرد که بسیار سرگرمکننده، رنگارنگ و خلاقانه بود. معمولا در ماه کامل گرفتگی صورت نمی­ گیرد زیرا تراز چرخش ماه با خورشید و زمین متفاوت است. ’s برای نوشتن مقالات آکادمیک یا دانشگاهی معمولا به این صورت از آپاستروف استفاده نمی شود. در صبحگاه ۲۵ اسفند، همسایههای زمین در منظومه شمسی به ملاقات هم میروند. هانا آرنت شگردی پیچیده داشت و در آثار گوناگونش کوشید تا ایدئولوژیهای منتقد “نظام سرمایهداری” را خشونتگرا نشان دهد؛ شگردی که لیبرالها همواره از آن بهره میجستند.

دیدگاهتان را بنویسید