یک جهان ممکن، شیئی انتزاعی است

در مواقعی ، عطارد در درخشندگی شبیه سیاره زحل میشود ، اما معمولا به واسطهی درخشندگی همسایهاش ، خورشید ، ناپدید میگردد. سطح سیاره عطارد بیشتر خاکستری رنگ است و به خاطر نوع دهانههای آتشفشانی و آبگیرها، خیلی شبیه کره ماه است. سطح سیاره عطارد پوشیده از گودال های شهاب سنگی است که حدود ۳٫۵ میلیارد سال پبش بر اثر بمباران شهاب سنگها بوجود آمدهاند. زمانی این سیاره نهمین سیاره متوالی بود و بخشی از منظومه شمسی بود، اما معلوم شد که برای عنوان سیاره بسیار کوچک است و اکنون به آن سیاره کوتوله می گویند و اجازه ورود به سیارات بالغ از سیاره را ندارد.

در کلیساهای ارتدوکس شرقی فرشتگان در روزهای دوشنبه بسیار یاد میشوند. آنها هیچگاه اولین عشقشان را از یاد نمیبرند و نسبت به خانواده و همسرشان وفادار و صادق هستند و حامی و پشتیبان آنها محسوب میشوند. چگالی فضایی اطراف عطارد حدود 1000 میلیارد برابر کمتر از چگالی جو زمین میباشد. این توپ متحرک برای ردیابی رصدخانه های فضایی مورد استفاده قرار می گیرد تا بتواند در منطقه ماوراء بنفش که برای نگهبانان سطح زمین قابل دسترسی نیست قرار گیرد.

این موضوع بسیار دشوار است که بخواهیم وجود فسفین را بدون وجود زندگی توضیح دهیم. این سیاره هر 2 سال یک بار به دور خورشید می چرخد، مریخ از زمین سردتر است و علت آن این است که از خورشید دورتر است، دانشمندان معتقد هستند که در مریخ آب وجود دارد، ولی آب ها یخ زده اند، با این که شرایط زندگی در مریخ وجود دارد ولی تاکنون موجود زنده ای روی آن کشف نشده است. کشف فسفین، نشاندهنده این موضوع است که ممکن است نشانههای زندگی در ابرهای زهره وجود داشته باشد. با این حال مطالعه و پژوهش برای کشف نشانههای حیات در جهنم منظومه شمسی، بسیار سختتر و پیچیدهتر از سفر انسان به مریخ خواهد بود.

در این حالت انسان نیمی از ماه را تاریک و نیم دیگر را روشن مییابد؛ این وضعیت نیم ماه افزاینده یا ربع اول نامیده میشود. یکی از آثار فضانورد ناسا و عکاس حرفهای، دونالد پتیت (Donald Pettit) که مدتی را در ایستگاه فضایی بین المللی گذراند. اما تلسکوپ فضایی هابل بارها و بارها با مطالعه جو برخی از سیارات فراخورشیدی نشان داده است سیاراتی که تابش فرابنفش بالایی را از ستارگان خود دریافت میکنند -و در سطحشان لایههای ضخیمی از بخار آب یا یخ دارند- ممکن است دچار پدیده فتولیز آب شوند.

در تصاویر اخیری که توسط تلسکوپ فضایی هابل به زمین ارسال شده است اثری از نقطه تاریک دیده نمیشود و به جای آن دو نقطه تاریک دیگر مشهود بود که شاید آنها هم تا کنون از بین رفته باشند. حفرههای کوچک ویا بزرگ بسیاری در سطح سیارهٔ عطارد دیده میشود که حکایت از برخورد شهابسنگ های کوچک و بزرگ دارد البته قطر برخی از دهانهها به دهها کیلومتر میرسد. برخورد شهابسنگها با عطارد و ایجاد تپه در سطح خاكی آن حفرههای کوچک و یا بزرگ بسیاری در سطح سیاره عطارد دیده میشود ، که حکایت از برخورد شهابسنگهای کوچک و بزرگ دارد.

علی آزادگان با بیان اینکه در ساعت ۱۵ و ۴۳ دقیقه امروز، ماه و مریخ به فاصله کمتر از ۲ درجه می رسند، اظهار کرد: چون این مقارنه در روز اتفاق می افتد به راحتی قابل رصد نیست. برخی تأثیر مستقیم ماه و خورشید را بر اموری چون جزر و مد دریاها و رشد و نمو حیوانات، نباتات و کانی­ها پذیرفته­اند و برخی دیگر به تأثیر طبایع چهارگانه بر این امور معتقدند. ماه سبب میشود که در دریا جزر و مد رخ دهد. شاید بهترین راهحل این باشد که فضاپیماهایی به زهره فرستاده شوند و نمونههای لازم را جمعآوری کنند.

سیاره نپتون 6 حلقه دارد که به دور این سیاره پیچیدهاند. سیاره “نپتون” هشتمین و آخرین سیاره سامانه خورشیدی است. نپتون کوچکترین سیاره گازی منظومه خورشیدی ما است. تا زمانی که وویجر2 در تاریخ 25 اوت 1989 از نپتون تصویربرداری کرد، اطلاعات چندانی در مورد این سیاره وجود نداشت و بیشتر اطلاعات امروزی ما از همین یک ملاقات با این سیاره است. عطارد یا تیر، اولین سیاره منظومه شمسی و نزدیک ترین سیاره به خورشید است به همین دلیل بسیار داغ است اما قسمت پشت آن به علت دوری از خورشید، بسیار سرد است. نپتون منطقهای بسیار بادگیر است. سیاره های بعدی نیز ونوس، زمین، مریخ، مشتری، کیوان یا همان زحلف اورانوس، نپتون و همچنین پلوتون هستند.

علاوه بر بادهای قطبی شگفت انگیز، تیم تحقیقاتی برای اولین بار با کمک ALMA و با اندازه گیری مستقیم سرعت آنها، توانست وجود بادهای استراتوسفری قوی را در اطراف استوای سیاره تایید کند. به هرحال این انتشار بی نظیر امواج، نخستین بار زمانی مشاهده شد که در آستانه آغاز قرن بیست و یکم میلادی، ستاره شناسان مشغول اندازه گیری امواج در فضا بودند. نیم قرن بعد محاسباتی که بر پایهی دادههای فضاپیمای وویجر بدست آمده بود مشخص کرد که مدار اورانوس و نپتون اصلا هیچ نقصی ندارد و اساسا نیازی به وجود سیارهای دیگر نیست.

این تصاویر، نپتون را به شکل سیارهای درخشان و آبی رنگ نشان میدهد که ابرهای سفید سطح آن را تزیین کردهاند. از اینرو سیارهای گریزپا بوده که دیدنش آسان نیست. پس از این چهار سیاره چگال و کوچک و در فاصلهای دورتر، دنیای غولهای گازی آرام گرفته است. احتمالاً حدود ۱۵۰۰ سال پیش این توفان چهار برابر قطر زمین پهنا داشته است. چهار سیاره منظومه داخلی – عطارد ، زهره ، زمین و مریخ – سیارات زمینی هستند که عمدتاً از سنگ و فلز تشکیل شده اند. جالب است بدانید که هر بار که زهره یک دور کامل به دور خورشید میزند، ۲۲۵ روز زمینی طول میکشد و سالی ۲۲۵ روزه دارد.

برخی از این دهانهها محل خروج مواد مذاب است ، که امروزه با سنگهای مذاب پر شدهاند و مانند کوههای آتشفشانی هستند. زمانی که پلوتون یا پلوتو در سال ۱۹۳۰ توسط کلاید تامبا کشف شد، ستارهشناسان باور داشتند، موفق به کشف نهمین و دورترین سیاره منظومه شمسی شدهاند. احتمالا قمرهای بسیاری به دور این سیاره آبی رنگ میچرخند که ما هنوز موفق به کشف آنها نشدهایم. بخش کلان شیمی آلی به پژوهش در مورد این واکنشها اختصاص دارد، یعنی تشخیص این که این واکنشها کدامند، چگونه انجام میشوند و چگونه میتوان از آنها برای سنتز یک ترکیب دلخواه استفاده نمود.

تهیهکننده فیلم تأیید کرده دنیای زیرآب بخش مهمی از فیلم را دربرمیگیرد. ولی در این زمینه نیز بیرونی استادانه ترین کتاب را تالیف کرده است. این قمر در سال 1846 و 17 روز پس از کشف نپتون توسط یک منجم آماتور انگلیسی به نام ویلیام لسل کشف شد. اتمسفر نپتون هم مانند سیارههای کیوان و اورانوس، از هیدروژن، هلیم و متان تشکیل شده است. شاید بتوان مثال مشابه دیگری را کشف مولکول اکسیژن در اتمسفر سیارات فراخورشیدی دانست. این سیاره در سال 1846 توسط جان گاله و هاینریش دارست کشف شد. دانشمندان با مطالعه گسترده انواع گونههای حیات در متنوعترین شرایط همچون سرمای قطب و آبهای جوشان اعماق اقیانوسی و همچنین از عمق یککیلومتری معادن غنی از آهن تا ارتفاعات جو زمین و مناطق مجاور با مرز فضا دریافتند که همه ارگانیسمهای زنده موجود در این مناطق از سه فاکتور مشترک آب مایع، انرژی و عناصر اساسی حیات برای بقای خود بهرهمند هستند.

هیچ اطلاعاتی در باره این که این غبارها چه زمانی تشکیل شدند یا اینکه هنوز هم موجود هستند یا خیر وجود ندارد. این نظریه بر پایه تغییرات دورهای در تاریک و روشن بودن رنگ لکههای موجود در سطح مریخ ارائه شده بود. این سیاره نزدیکترین سیاره به خورشید میباشد؛ از اینرو دمای سطح رو به خورشید آن ، در روز به 400 درجه سانتیگراد میرسد. در ابتدا تصور میشد که دوره تناوب چرخشی نجومی عطارد ، یا مانند زمین 24 ساعت ، یا به طور همزمان 88 روز باشد؛ اما در اوایل سال 1960 میلادی برای اولین بار تپشهای راداری منعکس شده از سطح عطارد دریافت شدند و در سال 1965 میلادی جی.اچ.

زمانی که وویجر 2 نپتون را دید، غبارهای عظیمی مانند آنچه در مشتری مشاهده میشود، در این سیاره هم وجود داشت. رو ستارهاى، رو سیارهاى، رو سیارهى من، زمین، شهریارِ کوچولویى بود که احتیاج به دلدارى داشت! جلوگیری از ریشه شرک ورزانهای که ممکن است آن نام در بر داشته باشد از به کار بردن آن اجتناب میکنند. تا قرنها انسانها حتی از وجود این سیاره بی اطلاع بودند. این سیاره، نهمین جسم منظومهٔ شمسی از نظر جرم میباشد. ▬ سیارات از شرق طلوع میکنند و در غرب غروب میکنند. در واقع فیلیپ متزگر و همکارانش فکر میکنند دلیل خوبی برای رد این تعریف اتحادیه از سیاره وجود دارد.

در اتمسفر نپتون، ابرهای سفید بزرگی هستند که با سرعت به اطراف حرکت میکنند. شاید اتمسفر بادگیر نپتون است که باعث پدیدار و پنهان شدن نقطه تاریک این سیاره میشود. هیچ یک از سیارات منظومه شمسی بادهایی به قدرت بادهای سیاره نپتون ندارند به طوری که بادهای نزدیک “نقطه تاریک بزرگ” تقریبا به 1931 کیلومتر بر ساعت میرسد. عطارد یا تیر یكی از سیارههای زمین مانند منظومه شمسی است. دانشمندان در ابتدا تصور میکردند که فعالیتهای آن مانند کره ماه میباشد ، اما اکنون میدانیم که سیاره عطارد با کره ماه تفاوت بسیاری دارد. به این معنا که ساختارهای شیمیایی بر اثر پرتوهای پرقدرت شکسته شده و ترکیبات جدید مانند گاز اکسیژن را که در زمین توسط فتوسنتز تولید میشود، ایجاد کنند.

این غبارها به صورت نقطه بیضی شکل تیرهای روی سطح این سیاره مشاهده میشود. بزرگترین زاویه کشیدگی این سیاره که از زمین مشاهده شده است ، از ۱۸ درجه (قرین خورشیدی) تا ۲۸ درجه (بعید خورشیدی) ، با متوسط 23 درجه قرار دارد. قطر برخی از دهانهها به دهها کیلومتر میرسد. 0.02056) و میل زیاد (7 درجه نسبت به دایرةالبروج) با نیم قطر اطول (0.03871Au) و یک دوره تناوب مداری نجومی (87.96 روز) به دور خورشید میگردد. وایس مستقیما با استفاده از فنهای راداری دوپلری نشان دادند که دوره تناوب چرخشی عطارد در حدود 59 روز میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید