۶۵. بنگرید به: (Davidson, 1987, P

در چنین شرایطی، شناخت عمیق فلسفه های سیاسی و اقتصاد سیاسی این کارگردانان، ضروری می باشد. چنین جهت گیری، ما را به ریشه یابی مسائل جغرافیای فرهنگی بیشتر نزدیک می کند. هدف اساسی و اولیه در مکتب فرانکفورت به کارگیری سیستماتیک همه رشته های تحقیق علمی اجتماعی در توسعه ماتریالیستی مارکسیسم ، خنثی سازی جهت گیری تاریخی و توسعه دیدگاه علمی و دانشگاهی مارکسیسم بود . این مکتب ، هم با سرمایه داری مخالف است و هم با سوسیالیسم نوع روسی ؛ در واقع می خواهد از دیدگاه هگل ، مارکسی را مطالعه کند .

در جغرافیای فرهنگی نو، تولید فرهنگ چه به مثابه نظام های مفهومی و یا بمنزله شیوه زندگی و تولیدات هنری، همگی در وابستگی به نظام سرمایه داری و در جهت سودیابی صورت می گیرد. توجه داشته باشیم در جهت شناخت کارکردهای اجتماعی قدرت و سودطلبی که عمدتاً در فکر بدست آوردن ارزش اضافی می باشد، همواره باید پیوند فرهنگ با اقتصاد سیاسی را در نظر بگیریم. تحقیقات و رصدهای انجام شده بر روی سیاره عطارد وجود هیچ نوع قمری که حول این سیاره بچرخد را تایید نمیکند و باید گفت سیاره عطاره هیچ قمری ندارد.

نتایج حاصل از نمونهگیری و آزمایش خاک سطح مریخ، که از جمله با کمک اشعه ایکس، توسط کاوشگر کنجکاوی انجام گرفت، نشان میدهد که سطح مریخ بافتیبازالتی دارد که نوعی سنگ آتشفشانی، مشابه شنهای سواحل هاوایی است. سعید یکی از آن وسایل پرنده که معمولا فضایی ها برای سفرها طولانی مدت و جستجو در کهکشان مورد استفاده قرار می دادند را انتخاب کرد، شناسایی محل شارژ منبع تغذیه سفینه و تجهیزات الکترونیکی دستگاه ها هم با موفقیت انجام شد ، با ذخیره سازی تعدادی قرص غذا و جمع آوری تجهیزات و امکانات مورد نیاز، وسایل سفر بتدریج و با آرامش کامل مهیاء و کار شناسایی هم بعد از مدتی تکمیل شد ، بـه نظر می رسید همه چیز آماده سفر است .

اما آنچه حائز اهمیت است توجه به این نکته میباشد که فاصله دو سیاره در مقابلههای نزدیک الزاما یکی نیست و به همین دلیل است که نزدیکترین مقابلهها (مانند آنچه در ۲۷ آگوست سال ۲۰۰۳ رخ داد) در فواصل زمانی بسیار طولانی رخ میدهند. از آنجا که محور سیارهٔ بهرام همانند زمین ۲۴ درجه کج است، در این سیاره نیز فصلهای سال وجود دارند. همانند زمین، یخهای قطبی، درههای گود، کوه، غبار، توفان و فصل دارد.

مسئله اصلی مورد علاقه او برتری جویی است که اشاره به نوعی اقتدار با دوام و منسجم دارد .اندیشه لوکاچ نیز موجب ارتباط بین اندیشه ماکس وبر و مارکس در تفسیر جامعه جدید شد . 1-نظریه انتقادی به تعبیر دو رکیم در مقابل نظریه سنتی جامعه شناسی قرار داد . ابن باجه اخترشناسی اندلسی هم در سده دوازدهم میلادی از رصد دو سیاره به شکل دو نقطه سیاه بر سیمای خورشید خبر داد که یک قرن پس از او قطب الدین شیرازی، ستارهشناس ایرانی در رصدخانه مراغه آن را به درستی با عنوان گذر ناهید و تیر از جلوی خورشید شناسایی کرد.

این درهی خشک کاملاً سنگی است و این نقطه از قطب جنوب برای زندگی انسان مناسب خواهد بود در نتیجه انسان میتواند در این دره در مقابل سرمای قطب جنوب دوام بیاورد. دورهٔ گردش اریس به دور خورشید ۵۵۶٫۷ سال است و هماکنون در دورترین نقطه ممکن از خورشید جای گرفتهاست. اما هر سال بهرامی کمابیش دو برابر سال زمینی یعنی ۶۷۸ روز به درازا میکشد. با وجود اندازه کوچکش، بلندترین قلهٔ سامانهٔ خورشیدی یعنی کوه المپوس و بزرگترین دره سامانهٔ خورشیدی در این سیاره پیدا شده است. این نامگذاری به خاطر تاسیس موسسه مطالعات اجتماعی در سال 1923 در شهر فرانکفورت است .

جای شکل تاریخچة ثبت علمی گذر سیاره زهره از نظر دانشمندان غربی گذر زهره توسط جرمیا هورکس انگلیسی در سال 1639 میلادی رصد شد. سیاره یخ زده یکی از سری مستندات ساخته شده توسط شبکه BBC است که در سال ۲۰۱۱ و با همکاری دانشگاه آزاد انگلستان انتشار یافت. سیاره تراپیست-e1 ، بیشترین شباهت را با کره خاکی ما دارد و به عنوان تنهای سیارهای که چگالی بیشتری نسبت به زمین دارد، احتمالا هسته آهنی چگالتر دارد و نیز اتمسفر زمین، اقیانوس و یا سطح یخ زده در آن دیده نخواهد شد. عطارد سیارهای خاکستری است که با چاله پوشیده شده.

درواقع، تورات به چگونگی آفرینش کره زمین اشاره نکرده است؛ بلکه تنها به کیفیت پیدایش خشکی ازطریق تجمیع و تراکم آبها اشاره کرده است. لذا منطقی است که در مطالعات جغرافیای فرهنگی، نباید تنها به پراکندگی پدیده های فرهنگی تأکید کنیم بلکه باید به ریشه یابی حاکمیت سودطلبی در سطح ملی و جهانی نیز بیاندیشیم. چون چگالی میانگینش از آب کمتر است! از این رو مسائل و موضوعات آن مغایر با مسائل و موضوعات طرح شده در نظریه های سنتی جامعه شناسی است .

و اگر داستان معراج پیامبر رو خونده باشید پیامبر.. اکنون که استودیو فیلمسازی مارول اعتماد به نفس طرفداران خود را به دست آورده، می تواند در دهه پیش رو بسیار بهتر و عمیق تر شود و از سویی می تواند متزلزل تر شود. در این کتاب همچنین از ابداع بهرام گور برای تغییر طبقات اجتماعی سخن رفته است؛ «وی موقعیت طبقات را دگرگون کرد. هابل از چه ابزارهایی برای تهیه عکس ها سود می برد؟ 275-278)39. اگر در کنار طیف بسیار متنوع نظریههای فیزیکالیستی، نظریهی دادهی حسی را نیز بیفزاییم، آنگاه مشخص خواهد شد که محتوای فرضیه (۱) در معرض چه اختلافِنظرهای گستردهای قرار دارد.

نظریه انتقادی را مکتب فرانکفورت نیز نامیده اند . جامعه ای که گروه هایی از مردم را از شرکت در فعالیت های اقتصادی و سیاسی محروم کند و یا به طور نظام مند ، گروهایی از مردم را فاقد قدرت نماید ، از دیدگاه نظریه انتقادی ، یک جامعه خرد ستیز خواهد بود ، این مکتب روی جایگاه ( حوزه عمومی ) بسیار تاکید می کند . این مبتنی بر پنج عنصر است که به طور سنتی برای طبقه بندی عناصر طبیعی استفاده می شدند.

نظریه ماکس وبر درباره جامعه مبتنی بر چند اصل است . 1- اولین مرحله مرکز مطالعات اجتماعی تاسیس گردید و توجه اصلی به مطالعه مسائل جدید جامعه سرمایه داری از دیدگاه مارکسیسم ، بدون وجود دیدگاه خاصی بوده است . مکتب فرانکفورت معتقد است که جامعه خردورز ، جامعه ای است که ما (همگی ) در جهت دگرگون سازی و خلق محیط جدیدمان مشارکت داشته باشیم . 6- جغرافی دانان رادیکال، سلطه فرهنگی معاصر را پوشش فرهنگی جهت انباشت سرمایه می دانند. دنیس کاسگرو (Denis Cosgrove)، از نظریه پردازان جغرافیای فرهنگی نو، در جغرافیای فرهنگی به دنبال شناخت روابط متقابل میان چشم اندازهای نمادین و شکل بندی اجتماعی می باشد.

در حالی که در شکل گیری آنها هیچ گونه دخالتی نداشته ایم. نظریه انتقادی براساس تفکرات پیشگامان مکتب فرانکفورت شکل گرفت که گاهی از آن با عنوان مارکسیسم غربی یا نئومارکسیم نام می برند این نوع مارکسیسم در تقابل با مارکسیسم جزمی – مارکسیسم روسی قرار می گیرد . 1- استعاره چشم انداز بمنزله یک تولید فرهنگی، ساختار همه چشم اندازها را تنها در فرآیندهای اجتماعی جستجو می کند و همه عوامل تأثیرگذار محیط طبیعی را نادیده می گیرد. این ابزارها اشیاء قابل مشاهده را واضحتر میکنند و حتی میتوانید اجرامی که با چشم غیرمسلح قابل مشاهده نیستند را ببینید.

اما در بین فیلم ها و سریال های آموزشی، مشاهده سریال های مستند از ارزش ویژه ای برخوردار است. دوران مزوزوئیک، دوران حکمرانی خزندگان و تکامل پستانداران، پرندگان و بهویژه دایناسورها است. بنابراین شرایط از نظر نور تقریباً مثل زمستان زمین است و به این خاطر امکان رشد گیاهان در شرایط گلخانهای در مریخ وجود دارد. کمبود اکسیژن|مسئله دیگر، کمبود اکسیژن در جو مریخ است که از مهمترین نیازهای حیاتی انسان به حساب میآید که بنابر پیشبینی دانشمندان با جاری شدن آب و کاشت گیاهان تا حدی قابل حل است.

قمرهای مریخ به آن نزدیک هستند و بزرگترین قمر آن فوبوس است که گردش آن به دور سیاره مادرش نزدیک به ۷ ساعت و ۳۹ دقیقه و۲۷ ثانیه است. روزهای بهرام ۲۴ ساعت و ۳۷ دقیقه درازا دارند. در ژوئن ۲۰۰۸، دادههای به دست آمده به دست کاوشگر فینیکس ثابت کرد که خاک بهرام دارای اندکی ویژگی بازی (قلیایی) و همچنین دربرگیرندهٔ موادی مانند منیزیم،سدیم، پتاسیم و کلر، که وجود همه آنها برای زیست و رویش موجودات زنده ضروری است، میباشد. در این نسخه همچنین برای اولین بار شاهد وجود هداف جانبی در طی ماموریتها هستیم، ماموریتهایی که به علت تکیه تاکتیکی بازی، نقشه هایشان به صورت کاملاً تصادفی ساخته میشود، به این ترتیب، شناخت محل عملیات و ساختمانها قبل از هرگونه درگیری نقشی مهم دارد.

بهرام به عنوان صورت نوعی انسان از طریق عاشق شدن بر هفت دختر با کل انسانها، و از طریق ساختن هفت گنبد برای دختران پادشاهان هفت اقلیم با کل جهان پیوند می یابد، و این وجه افقی مکان در هفت پیکر است. این عقلانیت وجه تمایز بین جوامع مدرن و سنتی است . ق. پرداخته است (وحید،1363: 1/ عج- عه). اولین شرط خلق این دنیای جدید ، این است که ما باید از ظرایط موجودمان انتقاد کنیم .

دیدگاهتان را بنویسید